کد خبر: 104487 A

پس از قهرمانی در آسیا و لیگ جهانی کاراته احد شاهین، فرزاد محمدخانلو و آرمین روشنی به مربیگری سعید نیکوخصلت به این بازی‌ها اعزام می‌شوند.

ایلنا: سه کاتارو تبریزی پس از قهرمانی در آسیا و لیگ جهانی کاراته به بازیهای کشورهای اسلامی اعزام می‌شوند.
به گزارش ایلنا، فھرست کاراته کاھای اعزامی به بازی ھای کشورھای اسلامی در دو بخش مردان و زنان مشخص شد و احد شاهین، فرزاد محمدخانلو و آرمین روشنی کاتا روهای تبریزی به مربیگری سعید نیکوخصلت در کاتای تیمی نماینده استان و کشور خواهد بود.
تیم ایران برای حضور در بازی ھای کشورھای اسلامی ساعت ۲۲ روز بیست و ھفتم شھریورماه راھی اندونزی خواھد شد.

ایران بازی بازی های کشورهای اسلامی کشورهای اسلامی مردان و زنان اعزام تبریزی اندونزی کاراته کاتاروهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر