کد خبر: 104492 A

سرپرست شهرداری تبریز خواستار شد:

به معاونت مالی و اداری شهرداری تبریز نیز مأموریت داده شده است در صورت نیاز مناطق به اعتبارات و بودجه‌های مورد نیاز در امر تملک ایستگاه ‌ها، ضمن پیش‌بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، در این زمینه با مناطق شهرداری همکاری کند.

ایلنا: سرپرست شهرداری تبریز خواستار تسریع مناطق شهرداری در مراحل تملک و تحویل اراضی ایستگاه‌های خط یک مترو تبریز به قطارشهری تا پایان مهرماه امسال شد.
به گزارش ایلنا اکبری در نشست با معاونین، شهرداران مناطق و مدیران ارشد شهرداری تبریز با تأکید بر لزوم همکاری هرچه بیشتر شهرداری‌های مناطق و مرکز در تسریع مراحل تملک اراضی مشخص شده برای احداثایستگاه‌های خط یک مترو، تحقق این امر را زمینه‌ساز تحویل به موقع و منطبق با برنامه زمان‌بندی شده در روند اجرا و بهره‌برداری این پروژه بزرگ عمران شهری دانست و افزود: با توجه به بارگیری و حرکت واگن‌های مترو تبریز به سمت ایران و آغاز شمارش معکوس برای بهره‌برداری از فاز نخست خط اول قطارشهری، لازم است شهرداری‌های مناطق با تعیین تکلیف و نهایی کردن روند تملک ایستگاه‌ها و تحویل آن‌ها به سازمان قطارشهری تا پایان مهرماه امسال اقدام جدی و عملی کنند.
سرپرست شهرداری تبریز در عین حال گفت: در این راستا به معاونت مالی و اداری شهرداری تبریز نیز مأموریت داده شده است در صورت نیاز مناطق به اعتبارات و بودجه‌های مورد نیاز در امر تملک ایستگاه ‌ها، ضمن پیش‌بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، در این زمینه با مناطق شهرداری همکاری کند.

ایران بودجه شهرداری مترو منابع مالی مناطق پایان تبریز ایستگاه تملک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر