کد خبر: 108156 A

مسئول شبکه‌های پایاب سدهای معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی:

توسعه بخش کشاورزی، درگرو گسترش شبکه‌های آبیاری تحت فشار است.

ایلنا: مسئول شبکه‌های پایاب سدهای معاونت آب وخاک وصنایع وزارت جهادکشاورزی گفت: اجرای آبیاری تحت‌فشار، لوله‌گذاری، اجرای شبکه‌های فرعی و مرمت قنوات از مهم‌ترین محورهای مورد نظر این معاونت در بخش کشاورزی است.
به گزارش ایلنا جلال ابوالحسنی در نشست مشترک با مدیران و کارشناسنان آب وخاک سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در راستای بررسی مسائل و مشکلات انتقال آب با لوله در بخش کشاورزی این استان اظهار داشت: افزایش اعتبارات بخش آب و خاک، نشان‌دهنده اهمیت توسعه بخش کشاورزی در کشور و توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های آن برای رسیدن به توسعه پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی در کشور تاکیدکرد: تدوین خط‌مشی‌های مربوط به فعالیت‌های آب و خاک، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور، مطالعه و شناخت وضع موجود، بررسی و تجزیه تحلیل نارسایی‌ها، نقاط قوت و ضعف همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به آب و خاک، توسعه مکانیزاسیون و صنایع کوچک بخش کشاورزی و تعیین خط‌مشی‌های مربوط به توسعه و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک درکنار تهیه وتدوین شاخص‌ها، ضوابط، معیار‌ها و استاندارد‌ها در این خصوص ازجمله وظایف مهم این معاونت محسوب می‌شود.
ابوالحسنی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در آذربایجان‌شرقی در امر توسعه‌بخشی به طرح‌های بخش آب و خاک، امکان افزایش اعتبارات برای این بخش مهم کشاورزی با توجه به کارهای زیربنایی انجام یافته در بخش آب و خاک محتمل خواهدبود.
مسئول شبکه‌های پایاب سدهای معاونت آب وخاک وصنایع وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه مدیریت مشارکتی در امرنگهداری و بهره برداری از شبکه‌های آبیاری در جهت استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی مورد تاکید است، افزود: نظر به اینکه بیشترین توجه متخصصین طرحهای توسعه منابع آب به سرمایه گذاری در احداثسد‌ها و شبکه آبیاری و زهکشی‌های و خطوط انتقال آب معطوف می‌باشد، کمتر به بحثبهره برداری و نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه و بهسازی ومقاوم سازی لایه‌ای وسطحی طرح‌های اجرا شده پرداخته شده است.
وی افزود: بر همین اساس لزوم استفاده از سیستمهای آبیاری و احداثشبکه‌های آبیاری و زهکشی استاندارد در بخش‌های مختلف صنعت، انتقال آب شرب، بهداشتی و همچنین کشاورزی که عمده‌ترین مصرف کننده منابع آب شیرین می‌باشد، امری ضروری و حیاتی برای استفاده بهینه ازمنابع تولید تلقی می‌شود.
ابوالحسنی با بیان اینکه ناهماهنگی اقلیمی و هیدرولوژیکی در بسیاری از نقاط لزوم استفاده از آبیاری مزارع و احداثشبکه‌های آبیاری را ایجاب و احداثسیستم‌های آبیاری پیچیده احتیاج به سرمایه گذاریهای قابل ملاحظه‌ای داشته که هزینه‌های قابل توجهی را به دولت و بهره برداران تحمیل می‌نماید گفت: برای دستیابی به منافع معقول، به مدیریتی جدی و کوشا در امور بهره برداری و نگه داری نیاز خواهدبود تا علاوه برتحقق بخشی به اهداف اقتصادی و اجتماعی پروژه، منافع حاصله از پروژه به صورتی باشد که بتو‌اند هزینه‌های بهره برداری و نگهداری را به صورت کامل پوشش دهد.
مسئول شبکه‌های پایاب سدهای معاونت آب وخاک وصنایع وزارت جهادکشاورزی افزود: بهره برداری مطلوب زمانی حاصل می‌شود که سرمایه گذاری‌های انجام شده به نحو احسن مورد استفاده قرارگرفته و علاوه بر هزینه‌های جاری، هزینه‌های سرمایه گذاری را نیز جایگزین نماید تا پس از استهلاک کامل شبکه باردیگر جایگزینی تأسیسات جدیداقتصادی باشد.
ابوالحسنی ادامه داد: در حال حاضر علی رغم گذشت بیش از چند دهه از ساخت کانال‌ها و ابنیه مربوط به شبکه‌های آبیاری، مشکلاتی از قبیل رسوب گذاری در کانال‌ها و زهکش‌ها مشکلاتی را برای تقسیم و توزیع بهینه آب درمناطق مختلف بوجود آورده و با توجه به سرمایه گذاری‌های بالا برای احداثاین شبکه‌های آبیاری، مهم‌ترین هدف توجه دقیق به طراحی، اجرا ونظارت مستمر به پروژه‌های آبیاری درکنار الزام به استفاده از ازتجهیزات استانداربوده تا برنامه استفاده بهینه از منابع تولید در راستای حفاظت ازسرمایه‌های ملی وجلوگیری از اتلاف سرمایه عملی شود.

آذربایجان شرقی اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی خاک دولت سرمایه گذاری شاخص صنایع کوچک کشاورزی امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر