کد خبر: 108227 A

مسئول ارزیابی پروژه‌های آب و خاک معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی:

تن‌ها یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مزارع درسطح کشور از آبیاری مدرن بهره‌مند است. / ارزیابی کارآمد طرح‌ها، ریسک کاهش کارایی را کمرنگ می‌کند.

ایلنا: مسئول ارزیابی پروژه‌های آب وخاک معاونت آب وخاک وصنایع وزارت جهادکشاورزی گفت: نظارت بر فرآیند توسعه سیستم‌ها و روشهای نوین آبیاری و شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انهار، با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بهره برداری و نگهداری سازه‌های آب و آبیاری، ریسک تنزل کارایی را کاهش و در توسعه و بهبود مدیریت درامر استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی و فن آوری بکارگرفته شده در افزایش کمی وکیفی تولیدات این بخش نقش مهمی را برعهده دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا حمیدرضا جانباز، درنشست مشترک با مدیران و کارشناسنان آب وخاک سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی که به منظور بررسی مسائل و مشکلات انتقال آب با لوله در بخش کشاورزی این استان تشکیل شده بود، اظهار داشت: تامین منابع و تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز توسعه طرحهای آب و خاک کشاورزی، تعیین اولویت و هماهنگی جهت پرداخت یارانه‌ها وتسهیلات ومنابع، راهبری وواگذاری تاسیسات آب کشاورزی به تشکلهای ذیربط ونظارت بر آن، نظارت بر اجرای طرحهای احیاء ومرمت قنوات، بررسی کیفی آب وخاک و ارائه توصیه‌های کار‌شناسی در راستای افزایش راندمان آبیاری با تدوین دستورالعمل‌های فنی با کنترل پروژه‌های اجرایی با توسعه نظارت بر پروژه‌های احداثی ازمهم‌ترین مسائلی است که می‌تواند به طورمستقیم درافزایش ضریب توسعه کمی وکیفی بخش کشاورزی تاثیر گذارد.
وی تاکیدکرد: بحثتوسعه آبیاری مدرن در سطح مزارع کشاورزی از فعالیت‌های عمده وزارت جهادکشاورزی بوده و هم اکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مزارع درسطح کشوری، زیر پوشش این طرح قرار دارد.
جانباز اضافه کرد: طی سه تا چهار سال اخیر مصرف بهینه آب در سرلوحه کار بخش کشاورزی قرار گرفته و سرمایه گذاری خوبی در بخش زیربنایی آب صورت گرفته و با وجود هشت میلیون و پانصد هزار هکتار اراضی کشاورزی در کشور، با توجه به توان تخصصی در توسعه روش‌های آبیاری مدرن، باید نظارت وتوسعه ارزیابی توانمند با هدف استفاده مطلوب ازامکانات موجود، بیش ازپیش مورد توجه ودقت مدیران استانی و شهرستان‌ها قرار گرفته وتوسعه این بخش را از سرعت مورد نیاز با توجه به برنامه‌های تدوین یافته برخوردارسازد.
وی با اشاره به اینکه در امر توسعه اقتصادی بخش کشاورزی، توجه لازم به بهره وری از آب ضرورتی حیاتی بوده و رویکرد اصلاح مدیریت آب در مزرعه نیاز اصلی درجهت تامین امنیت غذایی کشور است، افزود: بهره وری آبیاری در بخش کشاورزی در ایران با استاندارد جهانی فاصله داشته و برای افزایش بازده آبیاری از سال‌ها قبل طرح آبیاری تحت فشار و تغییر روشهای آبیاری در مزارع و باغ‌ها اجرایی شده و با توجه به این موضوع که بودجه آبیاری تحت فشار و آبیاری و شبکه‌های فرعی روندی افزایشی راشاهد بوده وهم اکنون نیز توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار از اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی است، با مدیریت صحیح از منابع موجود و منابع اعتباری در امر دستیابی به اهداف کمک چشمگیری را خواهد کرد.
مسئول ارزیابی پروژه‌های آب و خاک معاونت آب وخاک وصنایع وزارت جهادکشاورزی گفت: مجموع تجهیز و نوسازی زمین‌های کشاورزی در برنامه‌ چهارم توسعه ۳۹۵ هزار هکتار بوده و این عملیات تجهیز و نوسازی اراضی سنتی و مدرن، شرکت‌های سهامی زراعی، اجرای عملیات آب و خاک تعاونی‌های تولید و تعاونی‌های احیا و توسعه را شامل بوده است.
‌ وی ادامه داد: خشکسالی بحثدیروز و امروز و فردا نبوده و به عنوان یک واقعیت باید در بخش کشاورزی درنظر گرفته شود، طی سه تا چهار سال اخیر مصرف بهینه آب در سرلوحه کار بخش کشاورزی کشور قرار داشته و سرمایه گذاری زیادی در بخش زیربنایی آب صورت گرفته است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و توزیع و پراکنش نامناسب بارندگی درکشور سبب شده در دوره‌های متناوب با معضلی به نام خشکسالی مواجه و این امر اهمیت استفاده بهینه ازمنابع با توسعه کیفی وکمی سطوح آبیاری تحت فشار را روشن می‌سازد.
جانباز با ابراز خرسندی از حساسیت مسئولین برای سرمایه گذاری درخورتوجه در امر تجهیز اراضی به روش‌های مختلف آبیاری نوین افزود: این امر نشان‌دهنده اهمیت توسعه بخش کشاورزی در کشور و توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های آن برای رسیدن به توسعه پایدار در بخشی است که اهمیت آن جهت ایجاد امنیت غذایی، روزبروز گسترده‌تر شده و جایگاه ویژه‌ای را بدست می‌آورد.

استاندارد ایران برنامه چهارم توسعه بودجه بهره وری تامین امنیت خاک خشکسالی کشاورزی مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر