کد خبر: 110156 A

سرپرست شهرداری تبریز:

بسته پیشنهادی احداثو تکمیل شهرک مشاغل مزاحم تبریز به طرف مشارکت کننده ارایه شده و به زودی نسبت به عقد قرارداد اولیه آن اقدام خواهد شد.

ایلنا: با مشارکت شهرداری تبریز و سرمایه گذار بخش خصوصی، شهرک مشاغل مزاحم در تبریز احداثمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا سرپرست شهرداری تبریز با اعلام این مطلب گفت: با توجه به توسعه روزافزون شهر تبریز و تداخل حریم شهر با بافت شهری طی سال‌های اخیر، این امر باعثشده تا بسیاری از مشاغل صنعتی و خدماتی که در اصطلاح به آن‌ها مشاغل مزاحم گفته می‌شود در داخل شهر قرار گیرند که این موضوع زمینه ساز برخی مشکلات برای شهروندان از یک سو و اداره مناسب و بهینه شهر از سوی دیگر شده است که بر همین اساس مدیریت شهری تبریز از سال‌ها قبل با اجرای طرحی موسوم به انتقال مشاغل مزاحم به خارج از شهر گام‌های اولیه را برای تحقق اجرای این طرح برداشته است.
حسین اکبری با بیان اینکه بخشی از این سیاست با احداثشهرک صنفی صنعتی مایان در سال‌های اخیر عملی شده است تصریح کرد: با وجود اقدامات اولیه در شهرک مایان برای انتقال و استقرار مشاغل مزاحم در این منطقه، با این حال ضرورت احداثیک شهرک تخصصی و مدرن برای این صنوف که در برگیرنده تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌ها باشد احساس می‌شود و مدیریت شهری تبریز برنامه ریزی و رایزنی‌های اولیه برای توسعه زیر ساخت‌های لازم در شهرک مایان با مشارکت بخش خصوصی را انجام داده و این طرح در آینده نزدیک به مرحله اجرا درخواهد آمد.
سرپرست شهرداری تبریز تصریح کرد: بسته پیشنهادی احداثو تکمیل شهرک مشاغل مزاحم تبریز به طرف مشارکت کننده ارایه شده و به زودی نسبت به عقد قرارداد اولیه آن اقدام خواهد شد.

بخش خصوصی سرمایه شهرداری مشکلات سرپرست شهرک تبریز مشاغل سیاست مزاحم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر