کد خبر: 113058 A

در عید قربان؛

محرومان به لحاظ اقتصادی آسیب پذیرند عید قربان بهترین موقعیت است که محرومان از فواید این سنت حسنه بهره‌مند شوند. / به همین مناسبت بازارچه خیریه قربان توسط این نهاد در میدان ساعت تبریز دایر شده است.

ایلنا: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تبریز گفت: ۳۰ پایگاه این نهاد به همراه ادارات چهارگانه در سطح شهرستان تبریز آماده جمع آوری گوشت قربانی و سایر نذورات مردم خیر در روز عید سعید قربان است.
به گزارش ایلنا،، محمد یاور‌زاده افزود: به همین مناسبت بازارچه خیریه قربان توسط این نهاد در میدان ساعت دایر شده است و مردم نیکوکار تبریز می‌توانند قربانی و نذورات خود را به این محل تحویل دهند.
وی با بیان اینکه قربان یک سنت الهی است تاکید کرد: این سنت به یک رفتار اجتماعی تبدیل شده است و برای حفظ آن لازم است که این رفتار فراگیر شود و محرومان و نیازمندان هم از فواید این سنت بهره‌مند شوند.
یاور‌زاده ضمن دعوت از مردم در مشارکت در این امر خیر یادآور شد: محرومان به لحاظ اقتصادی آسیب پذیرند عید قربان بهترین موقعیت است که محرومان از فواید این سنت حسنه بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به تحت حمایت قرار گرفتن ۲ هزار یتیم در تبریز از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) تبریز گفت: این نهاد در شهرستان تبریز ۲۰ هزارخانوار تحت پوشش دارد که بیش از ۱۱ هزار خانوار دارای سرپرست زن یا بدون سرپرست هستند.
گفتنی است مردم خیر شهرستان تبریز می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۸۴۲۳۹۹۲۰۰۶ بانک ملی شعبه تبریز به نام کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان تبریز واریز نمایند.

پوشش کمیته امداد کمیته امداد امام خمینی گوشت مدیر کمیته امداد امام خمینی تبریز عید نذورات محرومان قربان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر