کد خبر: 115335 A

رییس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی آذربایجان‌شرقی خبر داد:

این تفاهم نامه در راستای تحول، تعمیم و روز آمدن کردن فعالیت‌های ورزشی با استفاده از ظرفیت‌ها، اجرایی کردن ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی و توسعه آن در دانشگاه‌ها منعقد شده است.

ایلنا: رییس هیات ورزش روستایی و بازی‌های بومی و محلی آذربایجان‌شرقی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین هیات و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا جلیل خدایی گفت: این تفاهم نامه در راستای تحول، تعمیم و روز آمدن کردن فعالیت‌های ورزشی با استفاده از ظرفیت‌ها، زمینه اجرایی کردن ورزشهای روستایی و بازیهای بومی و محلی و توسعه آن در دانشگاه‌ها منعقد شده است.
وی در این خصوص مفاد این تفاهم نامه گفت: در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مورد تأکید برنامه پنجم توسعه کشور وبا عنایت به بستر‌های مناسب فرهنگی واجتماعی منحصر به فرد در دانشگاه‌ها ومیزان علاقه قشر فرهیخته دانشگاهی به ورزشهای روستایی وبازیهای بومی، محلی که نشأت گرفته از آداب ورسوم وفرهنگ غنی ایران زمین، با نگاهی عدالت محور وتأثیر گذار در خصوص اهمیت وضرورت توجه به ایجاد شور ونشاط وشکوفائی ابعاد معنوی وجسمانی، عاطفی، عقلانی واجتماعی تمامی اقشار جامعه بویژه دانشجویان از طریق ارائه خدمات کمی وکیفی وایجاد هماهنگی با بخش‌های مختلف ورزش کشور در یک حرکت سازنده «(تفاهم نامه همکاری‌های مشترک فی مابین هیئت ورزش روستایی و بازی‌های بومی، محلی استان آذربایجان شرقی واداره تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان) امضاء شده است.
رییس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی آذربایجان‌شرقی در خصوص اهداف این تفاهم نامه افزود: توجه به ورزش روستایی وبازیهای بومی، محلی وسنتی بعنوان حلقه‌ای مؤثر وتأثیر گذار دربخش‌های مختلف جامعه اسلامی، آشنایی ودر گیر کردن اقشار دانشگاهی با ورزش روستایی و بازیهای بومی، محلی و سنتی از طریق تعامل با هیئت مربوطه، ایجاد هماهنگی با بخش‌های مختلف ورزش کشور در تدوین واجرای برنامه‌های توسعه ورزش دانشجویی در حیطه ورزش روستایی وبازیهای بومی، محلی وسنتی و ایجاد تحول ونوآوری ومهندسی مجدد در ساختار برنامه‌های اجرائی ورزش دانشگاهی با توجه به علایق وسلیقه‌های دانشجویان، بمنظور حفظ وتوسعه ورزش روستایی وبازیهای بومی، محلی وسنتی در دانشگاه‌ها است.
وی افزود: تهیه، تدوین وانتشار کتاب وجزوات ویژه معرفی ورزش‌ها وبازیهای بومی، محلی وسنتی حاوی مراحل آموزشی، امکانات وابزار موردنیاز ونحوه برگزاری ورقابت‌های همگانی وامتیاز دهی، احیاء وترویج ورزش روستایی وبازیهای بومی، محلی وسنتی به منظور ارتقای معنویت، اخلاق وباورهای فرهنگی ودینی، حاکمیت تفکر در خصوص اهمیت وضرورت توجه به ورزش روستایی وبازیهای بومی، محلی وسنتی و تأمین وتعدیل نیاز‌های روبه گسترش دانشجویان وتنوع بخشی به برنامه‌های حوزه ورزش دانشجوئی از طریق ورزش روستایی وبازیهای بومی، محلی وسنتی از دیگرر بخشهای این تفاهم نامه است.
وی در تعهدات مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گفت: حمایت وپشتیبانی از برنامه‌ها وفعالیت‌های هیئت مذکور بااستفاده از ظرفیت‌ها، امکانات وتوانمندی‌های ورزش دانشگاه و مشارکت در تدوین وترسیم برنامه‌های متنوع به منظور غنی سازی وپرکردن اوقات فراغت دانشجویان ازطریق جشنواره‌های فرهنگی ورزشی‌های سنتی وبازی‌های بومی، محلی از اهم تعهدات است.
خدایی در خصوص تعهدات هیئت ورزش روستایی وبازیهای بومی، محلی استان آذربایجان شرقی افزود: همکاری ومساعدت لازم در برگزاری جشنواره‌ها ومسابقات ورزش‌های روستایی وبازیهای بومی، محلی در محیط‌های دانشگاهی(درون خوابگاهی ودرون دانشکده‌ای برای افزایش مشارکت دانشجویان) افزایش جمعیت تحت پوشش بازیهای بومی، محلی وسنتی، مساعدت وهمکاری با گروه تربیت بدنی دانشگاه به منظور پذیرش دانشجو برای دوره‌های کار ورزی حمایت وپشتیبانی از پایان نامه‌های دانشجویی مرتبط با حوزه ورزش روستایی وبازیهای بومی، محلی وسنتی و همکاری ومساعدت در خصوص دعوت، اطلاع رسانی وبکارگیری داوطلبین دانشجویی وانجمن ورزش مربوطه وسایر اقشار دانشگاهی به منظور حسن برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ورزشی و همایش‌ها از مهم‌ترین تعهدات هیات است.

آذربایجان شرقی اخلاق استان آذربایجان شرقی استفاده از ظرفیت بازی برنامه پنجم توسعه برنامه های متنوع پوشش جامعه اسلامی دانشجو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر