کد خبر: 115336 A

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی:

اجرای برنامه وزیرپیشنهادی موجب تحول دروزارت ورزش وجوانان می‌شود.

ایلنا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: صالحی امیری وزیر پیشنهادی مدیری کارآمد و شایسته است.
به گزارش ایلنا حجت الاسلام محمد باقری بنابی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه وزیرپیشنهادی موجب تحول دروزارت ورزش وجوانان می‌شود.
وی اظهار داشت: با توجه به جلسات بحثوگفتگو پیرامون وی، سوابق مدیریتی دربخش‌های مختلف فرهنگی، عملکرد سه ماهه در وزارت ورزش و جوانان، دکتر صالحی امیری به عنوان مدیری لایق، کارآمد شایسته تصدی وزارت ورزش و جوانان هستند.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی افزود: با عملیاتی شدن برنامه‌های ارائه شده دکتر صالحی امیری موجبات تحول در بخش‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فضای مثبت رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به صالحی امیری اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که ایشان با رای اعتماد بالای مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را به عهده بگیرد.

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نماینده مردم وزارت ورزش و جوانان وزیر ورزش و جوانان صالحی رای بناب بالا امیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر