کد خبر: 116050 A

عکاس پلاریس ایمیجز آمریکا:

اولین کارگاه عمومی جشنواره عکس فیروزه ۴ تبریز برگزار شد. / در کارگاه عمومی فیروزه ۴ موضوع مجموعه عکس بررسی شد.

ایلنا: اولین کارگاه عمومی جشنواره فیروزه ۴ تبریز، با حضور مرتضی نیکوبذل و جمعی از عکاسان تبریز و اولین گروه از عکاسان فیروزه برگزار شد.
به گزارش ایلنا مرتضی نیکوبذل در این کارگاه با بررسی خاستگاه ژانر گزارش تصویری گفت: از زمانیکه عکاسی مطبوعات بوجود آمد و اولین جنگ‌های قرن بیستم اتفاق افتاد و عکاسان اولین بار جنگ را به تصویرکشیدند؛ گزارش‌های تصویری نیز بوجود آمد.
وی افزود: روزنامه‌ها تمایل داشتند گزارش تصویری دریافت کنند؛ زیرا معتقد بودند در گزارش‌های تصویری، تک عکس - های خوبی به دست خواهد آمد، ولی تک عکس‌های خوب، الزاماً باعثبوجود آمدن یک گزارش تصویری خوب نمی‌شوند.
نیکوبذل با بیان اینکه امروزه نیز بیشترین درخواست خبرگزاری‌ها، گزارش تصویری‌ست گفت: دیکگر در خروجی خبرگزاری‌ها دیگر تک عکس دیده نمی‌شود؛ مگر در قسمت صرفاً خبری نظیر کنفرانس مطبوعاتی شخصیت‌های سیاسی.
وی با بررسی مجموعه عکس و عنوان نویسی گفت: مجموعه عکس انواع مختلف داردکه گزارش تصویری، فتواستوری، فتوای‌سِی و پکیج‌های تصویری از انواع آن است اما در خبرگزاری‌های خارجی این تقسیم بندی انجام گرفته است.
نیکوبذل افزود: عنوان(کپشن) عکس‌ها دارای سه بخش است که بخش اول: شرح و توضیح تکمیلی موضوع عکاسی‌ست که برای یک مقاله مشخص گرفته شده و معمولاً در پاراگراف اول مقاله استفاده می‌شود،
بخش دوم what - when - where - why - who که زمان، مکان، چیستی و چرایی عکس‌ها را توضیح می‌دهد و بخش سوم شرح مختصر داستانی که عکس‌ها به آن مربوط هستند و عموماً در حد اکثر ۱۵۰ کلمه ارائه می‌شود. نمونهٔ این عنوان نویسی را می‌توانیم در ماهنامهٔ گیتانما(نشنال جغرافی) ببینیم.
لازم به ذکر مرتضی نیکوبذل فارغ التحصیل عکاسی از دانشکده‌ هنر و معماری دانشگاه آزاد ودارای سابقه همکاری با مجلات، نشریات و مطبوعات است. وی در سال ۷۸ به عنوان عکاس خبرگزاری رویترز در تهران انتخاب شد و هم اکنون به صورت موقت، مشغول کار با آژانس عکس پلاریس ایمیجز آمریکاست.
لازم به ذکر چهارمین جشنواره عکس فیروزه تبریز با موضوع اولین‌های تبریز از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار می‌شود.

جنگ دانشگاه آزاد شهرداری عکاسی فارغ التحصیل فرهنگی هنری مطبوعات معماری روزنامه هنر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر