کد خبر: 117516 A

با قرائت مصوبات کارگروه‌های تخصصی؛

بهبود شرایط خدمت، انجام هرچه بهتر وظایف محوله و رفاه و توسعه پایدار شهر‌ها در گرو انتقال سازنده و بهینه تجارب حاصل خواهد شد و در صورت استفاده و عملیاتی کردن آن‌ها رضایت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

ایلنا: سی امین اجلاس معاونان مالی و اداری شهرداری‌های کلانشهرهای کشور، با قرائت مصوبات کارگرو‌ها تخصصی به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه سی امین اجلاس تخصصی معاونان مالی و اداری و مدیران ذی ربط شهرداری‌های کلانشهرهای کشور با ارائه نتیجه مصوبات کارگروه‌های تخصصی اجلاس به کار خود پایان داد.
مدیر دبیرخانه نشست ادواری شهرداران کلانشهرهای کشور ضمن اشاره به نتایج پربار این نشست در حاشیه اختتامیه اجلاس تخصصی معاونان مالی و اداری شهرداری‌های کلانشهرهای کشور در تبریز گفت: بهبود شرایط خدمت، انجام هرچه بهتر وظایف محوله و رفاه و توسعه پایدار شهر‌ها در گرو انتقال سازنده و بهینه تجارب حاصل خواهد شد و در صورت استفاده و عملیاتی کردن آن‌ها رضایت شهروندان را به دنبال خواهد داشت.
امیر نجاتی افزود: کارگروه‌های تخصصی در قالب کارگروه درآمد، کارگروه حسابرسی، کارگروه امور مالی، کارگروه اداری و رفاهی و کارگروه معاونین مالی اداری ضمن بحثو تبادل نظر مصوبات خود رابه صورت پیشنهاد و راه کار‌ها به مراجع ذی صلاح ارائه و در صورت تصویب نهایی در شهرداری‌ها قابل اجرا خواهد بود.
وی همچنین از میزبانی شایسته شهرداری تبریز قدردانی کرد و افزود: در طی این دو روز جلسه‌ها به صورت منظم و تخصصی برگزار گردید که البته خروجی این جلسات پیگیری‌های بعدی و تعهداتی است که نسبت به اجرای آن خواهیم داشت.
گفتنی است در سی امین نشست معاونین مالی و اداری شهرداری‌های کلانشهر‌ها مباحثمطروحه در چهار کارگروه مالی - اداری - حسابرسی و درآمدی و نیز سی مبحثدر دستور کار، کارگروه معاونین مالی و اداری قرار گرفت که پس از بررسی، تصویب مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
در این اجلاس دو روزه جلسات تخصصی با حضور معاونین و مدیران مالی و اداری کلان شهرهای تهران، مشهد، تبریز، همدان، کرمانشاه، اهواز، رشت، اصفهان، شیراز، زاهدان، ارومیه، کرمان، قم وکرج تشکیل شد تا درمورد مشکلات و راهکارهای بهبود وضعیت مالی و درآمدی و همچنین امورات اداری و رفاهی شهرداری‌های کشور بحثو تبادل شود تا با هدف تعامل، همگرایی و همکاری هرچه بیشتر در ارتباط با مسایل شهرداری‌ها راه کارهای جدید ارائه شود.

اصفهان توسعه پایدار درآمد شهرداری قم مشکلات مشهد تخصصی اهواز همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر