کد خبر: 117682 A

معاون جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

زارعان هرچه زود‌تر نسبت به کشت اراضی زراعی باقی مانده خود تا قبل از سپری شدن فصل کشت و سردشدن هوا اقدام نمایند تا علاوه بر افزایش راندمان تولید در واحد سطح، اراضی زیر کشت قبل از برودت هوا پنجه زده تا در مقابل افت شدید دما مقاومت نمایند.

ایلنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به بارش باران در سرتاسر مناطق استانهای شمالغرب کشور، ضرورت دارد زارعان دیمکار شهرستان‌ها که تاکنون سطوح زراعی را زیر کشت قرار نداده‌اند، در اسرع وقت ممکن نسبت به کشت پاییزه اقدام نمایند.
به گزارش خبرنگار ایلنا ایوب ایرانی فام در جلسه ستادگندم استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی زراعی آذربایجان شرقی زیرکشت گندم آبی و دیم رفته است گفت: تاکنون ۴۵ هزار هکتار بصورت آبی و ۲۲۰ هزار هکتار بصورت دیم زیر کشت گندم رفته است.
وی به کشاورزان استان توصیه کرد: زارعان هرچه زود‌تر نسبت به کشت اراضی زراعی باقی مانده خود تا قبل از سپری شدن فصل کشت و سردشدن هوا اقدام نمایند تا علاوه بر افزایش راندمان تولید در واحد سطح، اراضی زیر کشت قبل از برودت هوا پنجه زده تا در مقابل افت شدید دما مقاومت نمایند.
ایرانیفام در ادامه افزود: کشاورزان استان جهت تضمین محصول تولیدی خود، نسبت به بیمه نمودن سطح زیر کشت پاییزه اقدام نمایند تا درصورت بروز خسارت از مزایای صندوق بیمه بهره‌مند شوند.
وی همچنین به کشاورزان استان توصیه کرد: بهره برداران جهت جلوگیری از آسیب دیدگی محصولات کشاورزی، باید اطلاعیه‌های صادره از سوی هوا‌شناسی را بصورت مرتب تعقیب و نسبت به تغییرات احتمالی دما وشدت وضعف آن، شرایط مناسب برای سطوح باغی وزراعی را فراهم سازند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: برداشت سریع محصول و ارسال به مراکز فرآوری، ایجاد پوشش مناسب برای علوفه در صورت جمع آوری درمزارع، استفاده از آخرین فرصت‌ها جهت کشت مزارع گندم دیم دراسرع زمان ممکن، جمع آوری سریع محصولات باغی جهت حمل به سردخانه و انبار‌ها و همچنین حفاظت و تعمیر پوشش گلخانه‌ها بخصوص در مناطق سردسیر و معتدل استان، از جمله هشدارهای صادره از سوی اداره کل هوا‌شناسی استان بوده و ضروری خواهد بود که توسط بهره برداران بخش کشاورزی استان مورد توجه قرارگرفته تا از بروز خسارات ناخواسته به دلیل اهمال وکم توجهی جلوگیری شود.

آذربایجان شرقی آسیب دیدگی استان آذربایجان شرقی بارش باران بخش کشاورزی پوشش محصولات کشاورزی معاون کشاورزان گندم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر