کد خبر: 117735 A

بر این اساس شاپور علی‌پور به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان هوراند و محمد لطفی به عنوان نماینده این شورا در شورای استان انتخاب شدند.

ایلنا: مراسم تحلیف و انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی شهرستان هوراند با حضور فرماندار این شهرستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا فرماندار هوراند در این جلسه شوراهای اسلامی شهرستان را عصاره شوراهای اسلامی روستا‌ها و بخش‌های این شهرستان دانست و آنان را به مشارکت و بهره گیری از خرد جمعی برای نیل به توسعه شهرستان، دعوت کرد.
فریادخواه قانونمداری و رعایت قوانین و مقررات را توسط اعضای شورا‌های اسلامی را رمز موفقیت در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دانست.
در این جلسه شاپور علی‌پور به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان هوراند و محمد لطفی به عنوان نماینده این شورا در شورای استان اآذربایجان شرقی نتخاب شدند.

انتخابات رئیس شورای اسلامی رعایت قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شورای اسلامی فرماندار شهرستان شورا روستا هوراند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر