کد خبر: 117771 A

معاون جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم آگاهی کافی ولازم خرده مالکان از مزایای بیمه است و این افراد‌گاه نتوانسته‌اند از مزایای بیمه کشاورزی در سالهایی که محصول خود را بیمه کرده‌اند استفاده نمایند و در این راستا، افزایش مباشران وشرکت‌های کارگزار بیمه کشاورزی درسطح شهرستان‌ها می‌تواند بیمه‌گر را بدون افزایش هزینه به نزدیک‌ترین مرکز بیمه هدایت نماید ودرکنارآن عمل نمایی به موقع به تعهدات خواهد توانست جایگاه اجتماعی واقتصادی بیمه درجامعه بهره بردار را ارتقا بخشد.

ایلنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: توجه جدی به ترویج فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی بعنوان یک صنعت ویک حامی اقتصادی در میان کشاورزان امری ضروری و باید با افزایش سطح تعاملات مدبرانه، تلاش گردد علاوه براحقاق حقوق بهره‌برداران درچارچوب قوانین تعریفی بیمه نیز از سود منطقی و عادلانه برخوردار باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ایوب ایرانی فام در نشست با کار‌شناسان زراعت و باغبانی مدیریت‌های جهادکشاورزی شهرستان‌ها افزود: با توجه به اینکه حوادثغیرمترقبه دربخش کشاورزی یک امر طبیعی است، توجه جدی به ترویج فرهنگ بیمه به عنوان یک صنعت و یک حامی اقتصادی ضروری بوده ولی چند مشکل اصلی در مورد بیمه وجود دارد که حل آن خواهد توانست در توسعه فرهنگ بیمه دربین تولید کنندگان بخش‌های مختلف کشاورزی، بخصوص بخش‌های زراعی وباغی از رشد فزاینده‌ای برخوردارشود.
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، عدم آگاهی کافی ولازم خرده مالکان از مزایای بیمه است و این افراد‌گاه نتوانسته‌اند از مزایای بیمه کشاورزی در سالهایی که محصول خود را بیمه کرده‌اند استفاده نمایند و در این راستا، افزایش مباشران وشرکت‌های کارگزار بیمه کشاورزی درسطح شهرستان‌ها می‌تواند بیمه‌گر را بدون افزایش هزینه به نزدیک‌ترین مرکز بیمه هدایت نماید ودرکنارآن عمل نمایی به موقع به تعهدات خواهد توانست جایگاه اجتماعی واقتصادی بیمه درجامعه بهره بردار را ارتقا بخشد.
ایرانی فام با تاکید به اینکه قبول بیمه توسط یک بهره‌بردار، سایر افراد را نیز برای دریافت خدمات به سوی عقد قرارداد بیمه سوق خواهدداد، اضافه کرد: مشکل دیگر زمانی ایجاد می‌شود که بهره‌بردار خسارت دیده درصدد دریافت غرامت محصول بیمه شده بر آمده ولی درعمل با چیزی غیر از ذهنیت خود در مورد آن مواجه ودراین راستا وتصحیح ذهنیت بهره برداران، لازم خواهدبود درابتدای فرآیند بیمه اطلاعات کامل ولازمی ازنحوه وشیوه برآورد خسارات وگزینه‌های خطر توسط بیمه به اطلاع بهره بردار رسانده شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید به اینکه این سازمان درتوسعه بیش ازپیش بخش کشاورزی و رفع مسائل و مشکلات تولید وبهره برداران، از تمامی امکانات موجود در سطح جامعه باافزایش تعامل با تمامی نهادهای اجتماعی برای دست یابی به هدف والای استفاده می‌کند، گفت: تلاش براین است سطوح بیمه شده محصولات زراعی در فصل جاری از رشد مطلوبی برخوردار ودر این راستا سازمان ازتمامی امکانات خود درحمایت ازتولید کنندگان بهره‌مند خواهد شد.

آذربایجان شرقی ترویج فرهنگ توسعه پایدار جامعه حقوق رشد کشاورزی محصولات کشاورزی مشکلات معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر