کد خبر: 117787 A

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی خبر داد:

سرمایه گذاری متمرکز و ایجاد جایگاه‌های دفن بهداشتی زباله برای روستاهای همجوار و استفاده از جایگاه پسماند‌های شهری برای روستاهای نزدیک می‌تواند، هزینه‌های مدیریت پسماند را کاهش و کانونهای آلوده به زباله را کمتر کند.

ایلنا: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: برنامه‌های کارگروه مدیریت پسماند و تشکیل منظم جلسات کارگروه استان، مصوبات و راهکارهای مناسبی برای تحقق قانون ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا، بیوک رئیسی که در جلسه کارگروه مدیریت پسماند‌های استان سخن می‌گفت با اشاره به ضرورت همکاری شهرداران شهرستان‌ها برای مدیریت و جمع آوری پسماندهای خانگی روستاهای حریم ۳۰ کیلومتری شهر گفت: سرمایه گذاری متمرکز و ایجاد جایگاههای دفن بهداشتی زباله برای روستاهای همجوار و استفاده از جایگاه پسماند‌های شهری برای روستاهای نزدیک می‌تواند، هزینه‌های مدیریت پسماند را کاهش و کانونهای آلوده به زباله را کمتر کند.
دبیر کارگروه مدیریت پسماندهای استان با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تشریح کرد: شهرستان‌های با بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت بایستی نسبت به تصویب و اجرای طرح جامع مدیریت پسماند‌ها اقدام نموده و جایگاه‌های دفن پسماند شهری را مطابق استانداردهای محیط زیست ایجاد نمایند.
وی موفقیت دبیرخانه کارگروه را منوط به همکاری شهرداران دانست و از ارائه طریق، همکاری و مساعدت کارگروه برای سرعت بخشیدن به موضوع خبر داد.

آذربایجان شرقی حفاظت محیط زیست زباله سرمایه گذاری قانون قانون برنامه پنجم توسعه محیط زیست مدیریت شهری پسماند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر