کد خبر: 120179 A

فرج اله فرج الهی با ۱۹ رای اعتماد اعضاء مجمع باردیگر در این سمت انتخاب شد. / شهرداری تبریز و ملکان در حال حاضر حامی ورزش والیبال استان در لیگ بر‌تر و دسته یک شور و نشاط خاصی به بازیکنان و انگیزه لازم برای آنان را برای پیشرفت ایجاد کرده است که برای استمرار و حفظ و قدرتمند شدن آن برنامه ریزی و سیاستهای کاری مدونی را اجرایی خواهیم کرد.

ایلنا: مجمع انتخابات هیات والیبال آذربایجانشرقی به ریاست سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و تفویض اختیار از سوی محمد رضا داور زنی رییس فدراسیون والیبال کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در این مجمع با ۱۹ رای اعضاء فرج اله فرج الهی به مدت ۴ سال دیگر در سمت رییس هیات والیبال آذربایجان شرقی ابقاء شد.
فرج اله فرج الهی در ارائه عملکرد و برنامه‌های ۴ سال آینده والیبال استان گفت: حضور شهرداری تبریز در لیگ انگیزه مضاعف به بازیکنان پایه بخشیده است.
وی گفت: شهرداری تبریز و ملکان در حال حاضر حامی ورزش والیبال استان در لیگ بر‌تر و دسته یک شور و نشاط خاصی به بازیکنان و انگیزه لازم برای آنان را برای پیشرفت ایجاد کرده است که برای استمرار و حفظ و قدرتمند شدن آن برنامه ریزی و سیاستهای کاری مدونی را اجرایی خواهیم کرد.
فرج الهی افزود: در طول ۴ سال گذشته تنها تفکر و سیاست ما بر توجه به شهرستان‌ها و استعدادیابی و توجه به تیمهای نوجوانان در سطح استان بوده که این امر اثرات خود را در سالهای ۹۱ و ۹۲ نشان داده است.
وی خاطرنشان کرد: قهرمان امیدهای کشور، نوجوانان و جوانان جزء ۳ استان بر‌تر پسران و جزء ۵ تیم بر‌تر کشور در بخش دختران و حضور چندین ملی پوش در تیمهای نوجوانان و جوانان دختران و پسران حاصل همین سیاست کاری منظم و مدون بوده است.
وی در خصوص برنامه‌های ۴ سال اآینده هیات والیبال استان گفت: در کنار توجه به شهرستان‌ها و استعدادیابی، تعامل و تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش تبریز و شهرستان‌ها در توسعه والیبال و کمک به هیات در استعداد یابی در راس امور قرار دارد.

آذربایجان شرقی آموزش و پرورش انتخابات شور و نشاط شهرداری ملی پوش والیبال ورزش و جوانان سیاست نوجوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر