کد خبر: 120665 A

سرپرست شهرداری تبریز:

هیچ طرح و پروژه عمرانی مصوب سال جاری شهرداری تعطیل نیست و تمامی طرح‌های مصوب بر اساس برنامه ابلاغی و نیز بودجه‌های مصوب در حال اجرا هستند.

ایلنا: سرپرست شهرداری تبریز گفت: طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، خدماتی سال جاری شهرداری تبریز برابر بودجه و برنامه ابلاغی و مصوب در حال اجرا هستند.
به گزارش ایلنا، حسین اکبری گفت: هیچ طرح و پروژه عمرانی مصوب سال جاری شهرداری تعطیل نیست و تمامی طرح‌های مصوب بر اساس برنامه ابلاغی و نیز بودجه‌های مصوب در حال اجرا هستند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تحقق بودجه عمرانی سال جاری شهرداری و نیز روند اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: تا پایان مهرماه سال جاری و برابر تقسیم بندی بودجه می‌بایست ۶۰ درصد بودجه مصوب محقق می‌گردید که تقریبا این درصد محقق شده است.
سرپرست شهرداری تبریز مجموع اعتبارات عمرانی شهرداری تبریز در سال جاری را ۱۷ هزار میلیارد ریال از مجموع ۲۱ هزار میلیارد ریال مصوب اعلام و خاطرنشان کرد: تمامی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مصوب مطابق روال طبیعی در حال اجرا هستند.
وی در عین حال از آغاز مراحل اجرایی ۸۰ درصد پروژه‌های عمرانی مصوب سال جاری شهرداری تبریز خبر داد.

بودجه شهرداری سرپرست عمرانی تبریز اجرا پروژه مصوب مطابق جاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر