کد خبر: 122814 A

در این کارگاه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای شوراهای اسلامی کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار شرکت داشتند.

ایلنا: رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز از برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا حسن رضایی هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی اعضای شوراهای اسلامی کار در کارگاه‌ها با آیین نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و افزایش سطح ایمنی و فرهنگ کار در کارگاه‌ها و همچنین کاهش حوادثناشی از کار عنوان کرد و گفت: در این کارگاه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای شوراهای اسلامی کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار در سالن همایش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبریز شرکت داشتند.
وی با اشاره به خطرات موجود در محیط کار بر نحوه شناسایی آن‌ها و رعایت استاندارد‌های ایمنی و بهداشت محیط کار تأکید کرد
در پایان این کارگاه آموزشی به سؤالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد و به هر یک از آن‌ها گواهینامه شرکت در دوره آموزشی ارائه شد.

آیین نامه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استاندارد سالن همایش شوراهای اسلامی قانون کار آموزشی کارگاه بهداشت حفاظت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر