کد خبر: 123521 A

عضو شورای شهر تبریز:

عدم وجود مدیریت واحد شهری موجب نارضایتی مردم می‌شود

ایلنا: یک عضو شورای شهر تبریز گفت: ضرورت وجود مدیریت واحد شهری در کلانشهر‌ها بر همه روشن است و دولت یازدهم می‌تواند در صدد انتقال اختیارات لازم به شوراهای شهر باشد.
به گزارش ایلنا علی نوایی باغبان افزود: برای اعمال مدیریت واحد شورا و شهرداری باید در خود ظرفیت لازم را به وجود آورد تا بتواند علاوه برمسئولیت‌های فعلی مسئولیت‌های دیگری را هم عهده دارد شود و تحت عنوان مدیریت یکپارچه تدبیر کند.
وی ادامه داد: تشخیص من این است که در این دوره شورا مدیریت واحد محقق خواهد شد چون هم در شورا و هم در شهرداری این ظرفیت و توان وجود دارد که دستگاه‌های خدمات رسانی دیگر را نیز تحت مدیریت خود درآورد و از طرف دیگر به حد کافی اجرای قانون مدیریت واحد از طرف دولت به تاخیر افتاده است در حالی که دنیا به طرف مدیریت یکپارچه حرکت کرده است و ضرورت وجود آن بر افراد روشن است.
وی در عین حال با انتقاد از نبود مدیریت واحد شهر در کلانشهرهای بزرگ افزود: عدم وجود مدیریت واحد شهری موجب نارضایتی مردم و توسعه نامتوازن شهر می‌شود که یکی از اولویت‌های کاری من نیز پیگیری مدیریت واحد شهری، چه در تعامل با دستگاه‌های دولتی و چه در جمع شورا، خواهد بود.

خدمات رسانی دستگاه های دولتی دولت شورای شهر شهرداری قانون واحد مدیریت اختیارات شوراهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر