کد خبر: 126259 A

معاون سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

فعالیت در بخش کشاورزی به دلیل اتکای بالابه طبیعت ووابستگی عملی به عوامل و شرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه با ریسک محسوب و تولیدکنندگان این بخش همواره با خسارات ناشی از بروز حوادثقهری و بلایای طبیعی روبرو بوده و زندگی اقتصادی آنان در معرض خطرات جدی قرار دارد.

ایلنا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: این سازمان تلاش می‌کند با استفاده از تمامی امکانات در افزایش سطح پوشش بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری، روند افزایش سطوح بیمه شده را از بهبود لازم برخوردار سازد و در این راستا، تحرک بیشتر بیمه نیاز ضروری توسعه پایدار کشاورزی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا ایوب ایرانیفام در نشست ستاد گندم شهرستان‌های مرند، جلفا، شبستر، اسکو و آذرشهر که در محل سالن اجتماعات مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند برگزار شد، افزود: فعالیت در بخش کشاورزی به دلیل اتکای بالابه طبیعت ووابستگی عملی به عوامل وشرایط جوی و محیطی، فعالیتی همراه باریسک محسوب و تولیدکنندگان این بخش همواره باخسارات ناشی از بروز حوادثقهری و بلایای طبیعی روبرو بوده وزندگی اقتصادی آنان درمعرض خطرات جدی قرار دارد، بطوریکه این امر موجب می‌شود کشاورزان همواره نگران بازپرداخت هزینه‌های تولید وحتی هزینه کرد ضروری معاش خود باشند. از این رو بقا و تدوام فعالیتهای تولیدی در این بخش نیازمند حمایتهای جدی از تولیدکنندگان این بخش است.
وی خاطرنشان کرد: دربین سیاستهای مختلف حمایتی، بیمه محصولات کشاورزی به عنوان راه کار مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید سازمان قرار گرفته، زیرا بیمه محصولات کشاورزی به تولید کنندگان کمک می‌کند تا بمنظور کاهش ریسک، بهترین برنامه‌های مدیریتی را در راستای پایداری تولید بکار گیرند.
ایرانیفام در این نشست که مدیران زراعت، ترویج، حفظ نباتات، مکانیزاسیون وجمعی ازکار‌شناسان سازمان، مدیر صندوق بیمه و روسای بانک کشاورزی، مدیران جهادکشاورزی، دبیراجرایی خانه کشاورز و رئیس نظام صنفی کشاورزی نیزحضور داشتند، ادامه داد: وظیفه صندوق بیمه کشاورزی، تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، شیلات، طرحهای جنگلکاری، مرتعداری وآبخیزداری درمقابل خسارتهای ناشی ازسوانح طبیعی وحوادثقهری نظیرتگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی ویخبندان، آتش سوزی، صاعقه وامراض واگیرحیوانی عمومی وقرنطینه‌ای بعنوان وسیله‌ای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی بوده و تعمیم آن به تمامی زیر بخش‌های تولید محصولات کشاورزی استان نیازمند عمل به تعهدات برعهده گرفته شده بیمه در حداقل زمان ممکن است تا با فرهنگسازی مناسب و با استفاده از ابزارهای لازم نیل به اهداف تعریفی در چارچوب توسعه بخش کشاورزی، امکان پذیر باشد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: بالغ بر ۵۱۲ هزار هکتار از اراضی زراعی آذربایجان شرقی در فصل کشت جاری زیرکشت پاییزه قرار می‌گیرد که از این سطوح، ۳۴۰ هزار هکتار زیرکشت گندم دیم و ۹۷ هزار هکتار به کشت گندم آبی اختصاص یافته و براساس گزارشات دریافتی از شهرستان‌ها، تاکنون بالای۹۸درصد از عملیات کشت به اتمام رسیده است.
ایرانیفام تأکید کرد: از تمامی زارعین انتظار می‌رود در فرصت باقیمانده نسبت به کشت پاییزه اقدام و در کنار آن تا قبل از اتمام مهلت بیمه محصولات کشاورزی، نسبت به بیمه سطوح زیر کشت اقدامات لازم را انجام دهند.
در ادامه این نشست، مسائل و مشکلات بیمه محصولات کشت شده و راهکارهای آن مورد بحثوبررسی قرارگرفت و در خصوص نارساییهای بیمه محصولات کشاورزی ومشکلات شرکتهای کارگزاری بیمه‌ای و بهره برداران تبادل نظر شد.

آذربایجان شرقی بخش کشاورزی پوشش حمایت از تولید خشکسالی سیل طبیعت کشاورزی معاون مرند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر