کد خبر: 126393 A

این اقدام همچنین در راستای اجرای سیاست کاشت ۵۰۰ هکتاری فضای سبز در سال ۹۲ و نیز اجرای عملیات انبوه کاری در کلیه اراضی مستعد تبریز، انجام پذیرفته است.

ایلنا: به منظور تکمیل گلکاری فضاهای خالی و افزایش زیبایی‌های بوستانهای تبریز، کاشت گلهای پائیزی در طرحهای زیبا با استفاده از هزاران گل فصلی در اراضی مستعد و خالی بوستانهای شهر انجام پذیرفت.
به گزارش ایلنا سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تبریز این اقدام را در راستای زیبا سازی شهری در فصل زیبای پائیز انجام داده است.
همچنین به منظور توسعه فضای سبز معابر شهری تبریز و کاشت اراضی مستعد و بلااستفاده شهر تبریز، در نقاط مختلف شهر تحت کاشت انواع گونه‌های درختی از قبیل اقاقیا، صنوبر و چنار و درخچه‌هایی نظیر زرشک و برگ نو قرار گرفت.
این اقدام همچنین در راستای اجرای سیاست کاشت ۵۰۰ هکتاری فضای سبز در سال ۹۲ و نیز اجرای عملیات انبوه کاری در کلیه اراضی مستعد تبریز، انجام پذیرفته است.

زیبایی شهرداری فضای سبز تبریز سیاست کاشت مستعد گلکاری بوستانهای پائیزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر