کد خبر: 126416 A

عضو شورای اسلامی شهر تبریز:

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزتا به عنوان رئیس دستگاه نظارتی باید پیگیری‌های لازم را در جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران حوزه خدمات شهری از سوی شرکت‌ها و پیمانکاران طرف قرار داد با شهرداری و همچنین تأمین منابع مالی لازم در راستای بهبود وضعیت رفاهی کارگران داشته باشد.

ایلنا: عضو شورای اسلامی شهر تبریز بر احقاق حقوق حقه کارگران و قشر زحمتکش شهرداری تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا علی شیاری در بازدید از سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز خواستار تدوین طرحی جامع در خصوص تأمین رفاه کارکنان و کارگران شاغل در حوزه خدمات شهری خصوصاً پاکبانان شد و از مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز خواست تا به عنوان رئیس دستگاه نظارتی پیگیری‌های لازم را در جهت پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران حوزه خدمات شهری از سوی شرکت‌ها و پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری و همچنین تأمین منابع مالی لازم در راستای بهبود وضعیت رفاهی کارگران داشته باشد.
وی در ادامه اقدامات صورت گرفته در اجرای پروژه‌های زیست محیطی از سوی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز قابل تقدیر دانست و افزود: با پروژه‌هایی که در حوزه مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز به مورد اجرا درآمده‌اند معضلات زیست محیطی شهر تبریز در حد قابل توجهی مرتفع شده است.
وی همچنین با اشاره به موضوع کارخانه بازیافت مواد و تولید کمپوست خواستار اعمال نظارت دقیق در اجرای مفاد قرارداد مشارکت شهرداری و سرمایه گذار و بهره گیری از تمام توان این مجموعه شد.

حقوق زیست محیطی سرمایه شورای اسلامی شهر شهرداری عضو شورای اسلامی شهر منابع مالی کارگران تبریز موقع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر