کد خبر: 128690 A

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهرتبریز:

اهمیت دادن به فرهنگ در مسائل شهری از ضروریات است.

ایلنا: یک عضو شورای اسلامی شهر گفت: توجه به فرهنگ باید همه جانبه در نظر گرفته شود و در تمامی حوزه‌ها بایستی با دید متفاوتی به آن نگریست چرا که بها دادن به فرهنگ همواره در مسائل شهری از ضروریات به شمار می‌رود.
به گزارش ایلنا علی شیاری در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز که با حضور مدیران فرهنگی شهرداری وکار‌شناسان کمیسیون برگزار شد افزود: مسئولان فرهنگی در عملکرد خود به بیانات مقام معظم رهبری توجه و ویژه‌ای بایستی داشته باشند و توجه جدی مسئولین و مدیران شهری به مقوله فرهنگ در تمام حوزه‌ها هم راستای با فرمان ایشان لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: معاونت فرهنگی در شهرداری‌ها نباید به مثابه یک معاونت در کنار سایر معاونت‌ها دیده شود بلکه نگاه و رویکرد فرهنگی باید غالب بر تمامی معاونت‌ها باشد.
وی با اشاره به فعالیتهای مطبوعاتی در تبریز، خواستار حمایت مالی عمده به صورت هبه به مطبوعات استان آذربایجان شرقی در قالب طرح سه فوریتی جهت ارائه به صحن شورا شد و افزود: در جهت حمایت مالی دغدغه این قشر فرهیخته بایستی برطرف شود تا با خیالی راحت به رسالت عظیم خود عمل نمایند.
وی همچنین افزود: بنا بر دیدگاه کار‌شناسان نامگذاری یکی از خیابان‌ها بنام نلسون ماندلا ضروری به نظر می‌رسد و امید است به زودی یکی از خیابانهای تبریز به نام این فرد صلح جو و شناخته شده نام گذاری شود.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی شورای اسلامی شهر شهرداری عضو شورای اسلامی شهر مطبوعات مقام معظم رهبری نلسون ماندلا فرهنگی حمایت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر