کد خبر: 128803 A

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی تبریز:

گردهمایی تخصصی انجمن‌های علمی منطقه۱۳دانشگاه‌های آزاداسلامی برگزار شد.

ایلنا: معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاداسلامی تبریز انجمن‌های علمی را بازوان اصلی حرکت‌های علمی در دانشگاه‌ها خواند.
به گزارش خبرنگار ایلنا حسن رسولی سقای در گردهمایی تخصصی انجمن‌های علمی منطقه۱۳دانشگاه‌های آزاداسلامی گفت: ماشاهد فعالیت‌های علمی وپژوهشی چشمگیر دانشجویان در انجمن‌های علمی در سطح منطقه وکشور هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد.
معاون پژوهش وفناوری دانشگاه آزاداسلامی تبریز باتوجه به تعریف علم گفت: داشتن علم یعنی صاحب قدرت شدن و در این زمینه به ایفای نقش جهانی پرداختن.
وی تصریح کرد: در کنار فعالیت‌های آموزشی، فعالیت‌های پژوهشی بایدجهت دار شده و وارد بحثکارآفرینی شود زیرا سرمنشاء کار از دانشگاه می‌گذرد.
رسولی با اشاره به راه اندازی مراکز رشد در دانشگاه آزاداسلامی تبریز تأکید کرد: این مراکز برای تجاری سازی ایده‌هایی‌ست که امکان تجاری سازی را ندارند وهدف دانشگاه ایجاد کارآفرینی پایدار برپایه علم و درآمدزایی و تجاری سازی ایده‌هاست.
اولین گردهمایی تخصصی انجمن‌های علمی منطقه۱۳دانشگاه‌های آزاداسلامی به همت معاونت پژوهشی واحد تبریز با برگزاری نشست‌های تخصصی برگزار شد.

رشد فناوری معاون علمی دانشگاه تبریز انجمن پژوهش آزاداسلامی بازوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر