کد خبر: 128915 A

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

اجرای برنامه کاهش توزیع ومصرف کود شیمیایی وسموم در بخش کشاورزی، براساس قانون بهره وری و در راستای افزایش سلامت انسان‌ها درحال اجراست.

ایلنا: رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: عملیات کاهش سموم وکودهای شیمیایی با مجموعه سیاست‌های این سازمان عجین شده و به صورت یک باور عینی بر همه تصمیم‌گیریهای جاری تاثیر گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا مسعود محمدیان درجلسه کمیته فنی پروژه ایمنی آب شرب تبریز(wsp) با بیان اینکه با تشکیل شورای سیاستگذاری مدیریت تلفیقی آفات در سطح استان، کنترل مصرف سم در مزارع به صورت جدی دنبال می‌شود تا طی یک برنامه پنج ساله، اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی تحت مدیریت IPM قرار گیرد افزود: اجرای برنامه کاهش توزیع ومصرف کود شیمیایی وسموم در بخش کشاورزی، براساس قانون بهره وری و در راستای افزایش سلامت انسان‌ها درحال اجراست.
وی با بیان اینکه با توجه به بند «د» ماده ۱۴۳ قانون برنامه پنجم، اراضی کشاورزی تحت مدیریت تلفیقی آفات قرار می‌گیرد ادامه داد: این اراضی توسط کلینیک‌های گیاهپزشکی بخش خصوصی در استان مدیریت می‌شوند و باید بگویم محصولات تولید شده در آذربایجان شرقی یکی از سالم‌ترین تولیدات کشور بوده و با توجه به اینکه مصرف بهینه کود و سم در کشور مورد تاکید وزارت جهادکشاورزی می‌باشد و نظارت بر مصرف کود و سم به طور جدی در این استان توسط شبکه‌های مراقبت و پیش آگاهی دنبال می‌شود.
محمدیان، بالارفتن سلامت محصولات را یکی از اهداف برنامه آشنایی بیشتر کشاورزان با طرح کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی عنوان کرد و گفت: بر این اساس در استان نیز فعالیت‌های مهمی‌آغاز شده است، به طوری که دراین زمینه در اهداف کلان وخط‌مشی‌های اساسی قانون برنامه توسعه، حفظ و احیای منابع طبیعی تجدید شونده، حفظ گونه‌های گیاهی، جلوگیری از فرسایش، آلودگی خاک و هوا و آب، توجه به ضوابط زیست محیطی واستفاده بهینه ازسموم وکودهای شیمیایی در بخش کشاورزی دردستور کاربرنامه‌ریزان قرارگرفته است.
وی با بیان اینکه کاهش مصرف سم وکودهای شیمیایی در بخش کشاورزی مستلزم اعتقاد عمیق بهره برداران به اهمیت زیست محیطی و اقتصادی مساله است افزود: از این رو در سامان‌دهی باید به گونه‌ای عمل شود که مجموع بهره برداران در این مهم انجام وظیفه کنند و در این راستا از کلیه امکانات موجود دستگاه‌های ترویجی، تحقیقاتی و آموزشی در راستای این مهم به نحو احسن بهره جویی شود.
محمدیان با بیان اینکه افزایش فعالیت کشاورزی، موجبات آلودگی منابع آب را فراهم نساخته است گفت: نفوذ مواد شیمیایی پساب صنعتی به سفره‌های زیرزمینی منابع آب عمده‌ترین عامل آلودگی آبهای سطحی بوده و در این خصوص وظیفه متولیان امر بیش از پیش است.

آذربایجان شرقی بخش کشاورزی بهره وری زیست محیطی سلامت قانون کشاورزی کود منابع طبیعی کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر