کد خبر: 131292 A

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز:

به الحاق پیوست‌های فرهنگی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی شهری توجه شود.

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز حوزه فرهنگ را زیربنای تمامی امور، فعالیت‌ها و برنامه ریزی‌های شهری دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا اکرم حضرتی در مراسم معارفه معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری تبریز با با اشاره به فرامین، بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی و جایگاه این حوزه در نظام مدیریتی خاطرنشان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری فرهنگ به مثابه زیربنای تمامی فعالیت‌ها و برنامه ریزی‌های جامعه به شمار می‌رود و باید توجه به این بخش در رأس تمامی تصمیم گیری‌ها قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه جدی به الحاق پیوست‌های فرهنگی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی شهری خواستار توجه شهرداری به این اصل شد.
حضرتی در عین حال خواستار جذب سرمایه گذاران فرهنگی در توسعه فرهنگی شهر شد.

جامعه سرمایه گذاران شورای اسلامی شهر شهرداری فعالیت های فرهنگی معارفه معاون مقام معظم رهبری فرهنگی شهری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر