کد خبر: 133762 A

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تبریز:

رسانه‌ها تا صحت خبری مشخص نشود با اطمینان و راحتی به انعکاس آن نمی‌پردازند اما در خبرهای ارسالی از سوی روابط عمومی‌ها این مسئله وجود ندارد ورسانه‌ها با اعتماد به آن‌ها به درج مطالب می‌پردازند.

ایلنا: مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تبریز گفت: صحت خبر یکی از دغدغه‌های رسانه هاست اما در اخبار روابط عمومی‌ها مدنظر اصحاب رسانه قرار نمی‌گیرد.
به گزارش ایلنا، فتح علی عیدی که درباره ضرورت تعامل روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها سخن می‌گفت، تصریح کرد: رسانه‌ها تا صحت خبری مشخص نشود با اطمینان و راحتی به انعکاس آن نمی‌پردازند اما در خبرهای ارسالی از سوی روابط عمومی‌ها این مسئله وجود ندارد ورسانه‌ها با اعتماد به آن‌ها به درج مطالب می‌پردازند.
وی افزود: روابط عمومی‌ها باید قدر این اعتماد را بدانند وتعاملات خود را با رسانه‌ها تقویت کنند.
این مدرس ارتباطات با اشاره به دوسویه بودن ارتباط وتعامل رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها ومتقابل بودن نیازهای آنان نسبت به هم گفت: روابط عمومی‌ها برای انعکاس فعالیت‌ها وعملکردهای سازمان خود به رسانه‌ها نیاز دارند و رسانه‌ها نیز برای تهیه خبرهای تولیدی واختصاصی به روابط عمومی‌ها نیازمندند.
عیدی تصریح کرد: اینکه روابط عمومی‌ها انتظار داشته باشندکه رسانه‌ها باید همه اخبار و رویدادهای مورد نظرشان را بدون کم وکاست پوشش بدهند یک فکر اشتباه است. چراکه صرفنظر از رویه وخط مشی رسانه‌ها، دربسیاری از موارد این کاریعنی افراط واصرار بر درج اخبار مبدل به ضدتبلیغ شده ونتیجه عکس خواهد داد.
وی دیدگاه گزینشی روابط عمومی‌ها در ارتباط با رسانه‌ها را اشتباه دیگر آنان دانست و افزود: بعضی از روابط عمومی‌ها با نگاهی سطحی به مطبوعات، فقط چند روزنامه را به رسمیت می‌شناسند و به تعامل با آن‌ها می‌پردازند غافل از اینکه هر رسانه‌ای مخاطبان خاص خود را دارد و روابط عمومی‌ها باید با یک دید ارتباطی صحیح با همه جراید و رسانه‌ها با گرایش‌های مختلف در تعامل باشند.
عیدی خاطرنشان کرد: روابط عمومی‌ها و رسانه‌ها دو حلقه از یک زنجیر هستند و باید با نزدیکی و محبت با هم کار کنند و بیش از پیش به شناخت توانایی‌ها، محدودیت‌ها و وظایف واقعی یکدیگر بپردازند.

اصحاب رسانه پوشش رسانه روابط عمومی عیدی مدیر روابط عمومی مطبوعات روزنامه اخبار قدر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر