کد خبر: 136003 A

هیئت شنای استان صدرنشین شد. / دور دوم لیگ شنای بانوان استان درتاریخ ۲۵بهمن ماه در محل استخر میرداماد برگزار خواهد شد.

ایلنا: اولین دوره مسابقات لیگ شنای بانوان استان آذربایجان شرقی به مناسبت دهه مبارک فجر دراستخر میرداماد تبریز برگزار شد.
به گزارش ایلنا در این مسابقات که باحضور ۸۰ شناگر در قالب ۶ تیم(هیئت شنای استان – استخرمیرداماد - استخرپارلمپیک الف – استخرپارالمپیک ب - استخرآذرسام و شبستر(هیئت شنا) در ۱۸ ماده در سه ره سنی(۱۲-۱۱سال، ۱۴ و ۱۳ سال و ۱۵سال به بالا) برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد.
در پایان مرحله اول در مجموع تیمی، تیمهای هیئت شنای استان، استخرمیرداماد واستخر پارالمپیک الف در صدر جدول ایستادند.
۲۰۰مترآزاد
رده سنی: ۱۲-۱۱سال:
سروین عظیم‌زاده ازهیئت شنای استان مقام اول
ملیسا آقائی ازهیئت شنای استان مقام دوم
اسما طاهری ازشبستر(هیئت شنا) مقام سوم
۲۰۰م‌تر آزاد
رده سنی: ۱۴-۱۳سال:
پرستو مه نما ازهیئت شنای استان مقام اول
نگین محمدزاده ازهیئت شنای استان مقام دوم
مهتا ستاری ازاستخرمیرداماد مقام سوم
۲۰۰مترآزاد
۱۵سال به بالا:
خاطره دخیلی ازاستخرپارالمپیک مقام اول
سوگل نجیبی فرازهیئت شنای استان مقام دوم
زهراسهرابی ازاستخرپارالمپیک مقام سوم
۱۰۰مترقورباغه
رده سنی ۱۲-۱۱سال:
فاطمه قنبری ازهیئت شنای استان مقام اول
سروین عظیم‌زاده ازهیئت شنای استان مقام دوم
مهدیس حیدرزاده ازاستخرمیرداماد مقام سوم
۱۰۰مترقورباغه
رده سنی ۱۴-۱۳سال:
شقایق زنده دل ازهیئت شنای استان مقام اول
مهیاقلی‌زاده ازشبستر(هیئت شنا) مقام دوم
پرستو مه نما ازهیئت شنای استان مقام سوم
۱۰۰مترقورباغه
۱۵سال به بالا:
آیلارمعرفت ازاستخرپارالمپیک الف مقام اول
زهراسهرابی ازاستخرپارالمپیک ب مقام دوم
نیوشاکاسبی ازاستخرآذرسام مقام سوم
۱۰۰مترکرال پشت
رده سنی ۱۲-۱۱سال:
ثناادیمی ازهیئت شنای استان مقام اول
نازلی حضوری ازهیئت شنای استان مقام دوم
نادیاپورمستقیمی ازاستخر میرداماد مقام سوم
۱۰۰مترکرال پشت
رده سنی ۱۴-۱۳سال:
مهشادنیک سیرت ازاستخرپارالمپیک الف مقام اول
شقایق رنجبر ازهیئت شنای استان مقام دوم
فهیمه پاسبان ازشبستر(هیئت شنا) مقام سوم
۱۰۰مترکرال پشت
۱۵سال به بالا:
خاطره دخیلی ازاستخرپارالمپیک الف مقام اول
مریم اسدزاده ازاستخرپارالمپیک الف مقام دوم
سانلی جبارزاده ازاستخرپارالمپیک ب مقام سوم
۱۰۰مترپروانه
رده سنی ۱۲-۱۱ سال:
نازلی حضوری ازهیئت شنای استان مقام اول
نگین حیدری ازهیئت شنای استان مقام دوم
ثناوزیرآبادی ازاستخر میرداماد مقام سوم
۱۰۰مترپروانه
رده سنی ۱۴-۱۳سال:
سارامعمارپور ازهیئت شنای استان مقام اول
شقایق زنده دل ازهیئت شنای استان مقام دوم
آریناحبیبی ازاستخر میرداماد مقام سوم
۱۰۰مترپروانه
۱۵سال به بالا:
سانلی جبارزاده ازاستخرپارالمپیک ب مقام اول
۱۰۰مترمختلط انفرادی
رده سنی ۱۲-۱۱سال:
نگین حیدری ازهیئت شنای استان مقام اول
مهدیس حیدرزاده ازاستخر میرداماد مقام دوم
ثناوزیرآبادی ازاستخر میرداماد مقام سوم
۱۰۰مترمختلط انفرادی
رده سنی ۱۴-۱۳سال:
سارامعمارپور ازهیئت شنای استان مقام اول
مهشادنیک سیرت ازاستخرپارالمپیک الف مقام دوم
مهیاقلیزاده ازشبستر(هیئت شنا) مقام سوم
۱۰۰مترمختلط انفرادی
۱۵سال به بالا:
نکیسا فرهنگی ازاستخرپارالمپیک الف مقام اول
آیلارمعرفت ازاستخرپارالمپیک الف مقام دوم
مرجان آهن پنجه ازهیئت شنای استان مقام سوم
۱۰۰*۴مترآزادتیمی
۱۲-۱۱سال:
نازلی حضوری، ملیساآقائی، سروین عظیم‌زاده و فاطمه قنبری ازتیم هیئت شنای استان مقام اول
مبیناخادم، ثمین پوروفائی، نازلی همتی ومبینا رستمی از تیم استخرپارالمپیک ب مقام دوم
نادیاپورمستقیمی، مائده حسین‌پور، ثناوزیرآبادی ومهدیس حیدرزاده ازتیم استخرمیرداماد مقام سوم
۱۰۰*۴مترآزادتیمی
۱۴-۱۳سال:
شقایق زنده دل، کوثرزینی‌زاده، پرستو مه نما و سارامعمارپور ازتیم هیئت شنای استان مقام اول
فائزه پاسبانی، مهیا قلی‌پور، فهیمه پاسبانی ونگین محمدزاده از تیم شبستر(هیئت شنا) مقام دوم
زهرستاری، سوناتبریزی، فرناز فهیمی ومهشاد نیک سیرت ازتیم استخرپارالمپیک الف مقام سوم
۱۰۰*۴مترآزادتیمی
۱۵سال به بالا:
خاطره دخیلی، مریم اسدزاده، آیلارمعرفت ونکیسافرهنگی ازتیم استخرپارالمپیک مقام اول
صباحمیده، نیوشا کاسبی، یاسمین خلوندی واسماعبدالله‌زاده ازتیم استخرآذرسام مقام دوم.
داوری این دوره ازمسابقات را محمدی - بهرامی - صدیقی - استکانچی - اخباری - دربندی - محجل - قاسمی - عباسی و برکم عهده داربودند و رئیس کمیته لیگ را نیز مه لقامهدوی بر عهده داشت.
دوردوم لیگ شنای بانوان استان درتاریخ ۲۵بهمن ماه درمحل استخرمیرداماد برگزارخواهدشد.

استان آذربایجان شرقی جدول مرجان استان دوم مقام شنای هیئت ازهیئت ازاستخرپارالمپیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر