کد خبر: 136660 A

رشته‌های جدید شامل علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی در مقطع کار‌شناسی ارشد، سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در دانشکده جغرافیا و مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان داروئی و بهداشت مواد غذایی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر در مقطع کار‌شناسی تصویب شدند.

ایلنا: شورای دانشگاه تبریز با ایجاد ۴ رشته جدید در این دانشگاه موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار " ایلنا " در جلسه شورای دانشگاه تبریز ایجاد یک رشته جدید در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی در مقطع کار‌شناسی ارشد، سه رشته در دانشکده‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی در مقطع کار‌شناسی ارشد و سه رشته جدید در دانشکده‌های جغرافیا و کشاورزی و منابع طبیعی اهر در مقطع کار‌شناسی تصویب شد.
چهار رشته جدید، شامل رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی در مقطع کار‌شناسی ارشد، سنجش از دور و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در دانشکده جغرافیا و مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان داروئی و بهداشت مواد غذایی در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر در مقطع کار‌شناسی هستند.

کشاورزی و منابع طبیعی مواد غذایی رشته شورای دانشگاه تصویب تبریز دانشکده شناسی مقطع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر