کد خبر: 136663 A

شهردار تبریز:

برنامه‌های مدون سال ۹۳ شهرداری تبریز را در مقابل شورای شهر و شهروندان به مجموعه‌ای پاسخگو تبدیل خواهد کرد که در این میان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده در حوزه پسماند و طرح جامع پسماند شهری تبریز است و پاکیزگی و تنظیف شهر از اولویتهای کاری مجموعه شهرداری تبریز است.

ایلنا: شهردار تبریز گفت: هیچ کاری در شهر اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه همدلی و هماهنگی در بین تمام دستندرکاران شهری به وجود آید.
به گزارش خبرنگار ایلنا صادق نجفی در اولین نشست راهبردی مدیریت پسماند که در محل همایشهای عمارت جدید شهرداری تبریز برگزار شد افزود: ما به دنبال آن هستیم که این موضوع در حوزه کلانشهرهای کشور پیاده شود و به نظر می‌رسد در چند سال آینده این اتفاق به صورت یک آرزو خواهد ماند.
وی ادامه داد: تبریز برای اولین بار در مدیریت جدید خود شاهد نوعی مدیریت واحد هماهنگ شهری است که در تعامل با دستگاههای مختلف دولتی و ارگان‌های دیگر است و این تعامل بیشتر از هر جا در ارتباط تنگاتگ شورای شهر و شهرداری تبریز نمایان است.
نجفی اظهار داشت: وقتی در یک مسیر مدیریتی و تعامل قرار می‌گیریم، توان حرکت و انجام امور کار‌ها تسریع می‌شود و این مدیریت هماهنگ شهری بین شهرداری و استانداری و شورای شهر آبادانی شهر تبریز را رقم خواهد زد.
وی سال ۹۳ را سال برنامه برای شهرداری تبریز و شهر تبریز خواند و افزود: برنامه‌های مدون سال ۹۳ شهرداری تبریز را در مقابل شورای شهر و شهروندان به مجموعه‌ای پاسخگو تبدیل خواهد کرد که در این میان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال آینده در حوزه پسماند و طرح جامع پسماند شهری تبریز است و پاکیزگی و تنظیف شهر از اولویتهای کاری مجموعه شهرداری تبریز است.
شهردار تبریز آموزش‌های شهروندی را در برنامه‌های سال آتی از دیگر اولویت‌ها برشمرد و افزود: تاکید بر آموزه‌های دینی و فرهنگ قناعت و صرفه جویی بعنوان بهترین سرمایه برای موضوعاتی همانند بهبود رفتار شهروندان در ایجاد مصرفه بهینه پسماند‌ها و زباله‌های شهر تبریز در جهت کاهش مقدار آن و ایجاد الگوهای مناسب در زندگی شهروندان تاثیر گذار است.
وی با اشاره به توافقی که با اداره آموزش و پرورش انجام گرفته است خبر از تعیین شهرداران مدرسه داد و افزود: شهرداری از طرحهای مختلف آموزش‌های شهروندی استقبال می‌کند و اگر شورای شهر تبریز نیز تصمیم به تشکیل و احیای شورایاران و همیاران محله بگیرند شهرداری تبریز آماده همکاری و کمک در این مسیر خواهد بود.
نجفی به بخشی از برنامه‌های شهرداری تبریز در امر آموزش شهروندان نیز اشاره کرد و افزود: بسته‌های آموزش شهروندی و توزیع آن در محل‌های مختلف و مناسب مانند اتوبوس‌ها، نصب تلویزیونهای بزرگ در جای جای شهر، تشکیل جلسات شهرداران با شهروندان توسط ویدئو کنفرانس در محلات و اقدامات دیگر در فرهنگ سازی و آموزه‌های شهروندی در برنامه مدون سال ۹۳در نظر گرفته شده است.

آموزه های دینی اتوبوس اداره آموزش و پرورش زباله سرمایه شورای شهر شهرداری صرفه جویی فرهنگ سازی مدرسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر