کد خبر: 138849 A

در مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز؛

مقابله با تخریب منابع طبیعی، ازاهداف اصلی یگان حفاظتی آذربایجان شرقی است.

ایلنا: فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: پیشگیری از تصرفات اراضی ملی در استان اولویت‌ اصلی یگان حفاظت منابع طبیعی بوده و در این میان نقش مردم در حفاظت از ارضی ملی و منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا سرهنگ اصغر صادقی درحاشیه نشست شورای مدیران، با اشاره به اینکه اقدامات موثری توسط یگان حفاظتی منابع طبیعی آذربایجان شرقی در مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز با تعامل دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنیتی به اجرا در آمده است، افزود: متعرضین به اراضی ملی در واقع متعرضین به بیت المال بوده و این یگان بشدت با این معضل مقابله و اجازه سوء استفاده به زمین خواران که با ترفندهای مختلف سعی در تصاحب اراضی ملی و منابع طبیعی دارند، نداده ودر این امر چون همیشه گزارشات مردمی راهگشا بوده وخواهد بود.
وی با اظهار اینکه یگان ویژه حفاظت از منابع طبیعی یکی از زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که با درخواست و تامین بودجه ازسوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و با تصویب ستادکل نیروهای مسلح از سال ۱۳۸۴ بطور رسمی تشکیل شده است، تاکید کرد: افزایش اثربخشی فعالیت‌های سازمان، تقویت وعمومیت بخشی به رفتارهای قانونمند درعرصه‌های منابع طبیعی، تعمیم وگسترش اندیشه و رفتارهای حفاظتی در پیکره سازمان متبوع و سطح جامعه، سرعت بخشی به اجرای احکام و مقررات حفاظتی سازمان، تقویت برنامه‌های پیشگیری وکاهش پروندهای متشکله از طریق اجرای اقدامات بازدارنده، ارتقای ضریب حفاظت از منابع طبیعی و انفال وهمچنین افزایش خودباوری همکاران حفاظتی بخصوص درعرصه‌ها و بهنگام مواجه با متخلفین از عمده اهداف این یگان بوده وتلاش بر این است در تعامل گسترده با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر اجرای آن روند مطلوبتری بخود پذیرد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به لزوم تقویت این یگان گفت: حفاظت از عرصه و اعیان منابع طبیعی از طریق اجرای مقررات موضوعه بر اساس طرح‌ها و دستور العمل‌های مربوطه، تداوم و استمرار گشت و مراقبت و اقدامات پیشگیرانه و اطلاع رسانی بموقع بمنظور حفظ وحراست از عرصه و اعیان منابع طبیعی استان، کنترل بهره برداری ازعرصه و اعیان منابع طبیعی طبق قوانین و در کنارآن اتخاذ تدابیر، تمهیدات واقدامات لازم بمنظور جلوگیری و مقابله با جرایم مرتبط با وظایف قانونی سازمان متبوع، نیازمند تعامل و تدابیر متناسب با شرایط روز جامعه خواهد بود تا اقدامات انجام یافته و در حال انجام بیش از پیش مثمر ثمر واقع شود.
سرهنگ صادقی با تاکید به اینکه شماره تلفن ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع، بعنوان پل ارتباطی آحادجامعه با این یگان محسوب می‌شود، افزود: گزارش هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزیهای احتمالی در اراضی ملی و جنگل‌ها به یگان حفاظت از طریق این خط ارتباطی امکان پذیر است.
وی ادامه داد: نیروهای این یگان در سرتاسر استان به صورت شبانه‌روزی به حفاظت ازعرصه‌های منابع طبیعی اشتغال داشته و تعداد نیروهای مناطق مختلف با توجه به وسعت و تعداد گردشگران منطقه متفاوت و درمناطقی مانند ارسباران با گردشگران بیشتر، نیروهای یگان حفاظتی از تعدد بیشتری برخوردار است.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: طبق بیانات مقام معظم رهبری حفاظت ازمحیط زیست، جنگل‌ها، منابع طبیعی و فراهم سازی فضایی سالم و با طراوت برای زندگی از اساسی‌ترین وظایف مسئولین امر بوده که لازم است مدیران آنرا در اولویت کاری خود قرار دهند و یگان حفاظت نیز این وظیفه را در راستای رهنمودهای رهبری با پشتکار و تلاش بیش از پیش دنبال می‌نماید.
گفتنی است وسعت کل جنگلهای استان حدود ۱۸۸ هزار هکتار بوده که از این مقدارحدود۱۶۴هزارهکتار شامل جنگلهای ارسباران و بقیه مربوط به شهرستان‌های میانه، عجب شیر و اسکوست.
ناحیه اصلی جنگلی استان به طور عمده در حوزه آبخیز رود ارس واقع شده است. وضعیت اقلیمی خاص وبرخورداری از آب و هوای نیمه مرطوب و وجود مه در این ناحیه سبب شده است تا جنگل‌های نیمه انبوه و انبوه در این مناطق شکل گیرد.
شایان ذکر است حفظ وضع موجود جنگل و سوق دهی و هدایت به طرف زادآوری طبیعی، توسعه جنگل درمناطق تخریب رفته، ایجاد اشتغال برای جنگل نشینان وتبدیل حالت بهره برداری مخرب به غیر مستقیم وجنبی مثل بهره برداری ازصنعت گردشگری، استفاده از محصولات فرعی شناسائی شده، ساماندهی جنگل نشینان وتوانمند سازی جوامع محلی جهت جلب مشارکت مردمی در اجرای طرحهای جنگلداری وکاهش فشار به چوب جنگلی از طریق توسعه درختکاری و زراعت چوب با مشارکت مردم از عمده وظایف اداره کل منابع طبیعی وآبخیز داری استان آذربایجان شرقی محسوب می‌شود.

آذربایجان شرقی اداره کل منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایجاد اشتغال بودجه جنگل حفاظت از منابع طبیعی شماره تلفن شیر منابع طبیعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر