کد خبر: 139388 A

به همت معاونت عمرانی و برنامه ریزی شهرداری تبریز؛

این کتاب به قلم محمد حسین اسحقی معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در ۸ بخش، طرح روسازی، کارخانه آسفالت، بارگیری و حمل آسفالت، آماده سازی راه، پخش آسفالت، اجرای درزهای حاصل از پخش آسفالت، عملیات آسفات ریزی به روش دستی و معایب و نقایص راه‌های آسفالته تدوین، تألیف و منتشر شده است.

ایلنا: به همت معاونت‌های فنی و عمرانی و برنامه ریزی شهرداری تبریز کتاب ضوابط فنی و اجرایی آسفالت برای شهرداری تبریز تدوین و منتشر شد.
به گزارش ایلنا این کتاب به قلم محمد حسین اسحقی معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در ۸ بخش، طرح روسازی، کارخانه آسفالت، بارگیری و حمل آسفالت، آماده سازی راه، پخش آسفالت، اجرای درزهای حاصل از پخش آسفالت، عملیات آسفات ریزی به روش دستی و معایب و نقایص راه‌های آسفالته در ۱۵۰ صفحه، تدوین، تألیف و منتشر شده است.
علاه بر بخش‌های هشتگانه، این کتاب دارای دو پیوست شامل دستورالعمل تعیین صلاحیت کارخانجات تولید آسفالت گرم و نشریه آسفات است.

شهرداری معاون منتشر پخش عمرانی اجرایی تبریز آسفالت فنی ضوابط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر