کد خبر: 139647 A

شهردار تبریز:

فقدان مدیریت هماهنگ شهری در تبریز نمود عینی و بارز خود را در ناهماهنگی آسفالت ریزی شهرداری و حفاری دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی بروز می‌دهد و این مشکلات در صورت دستیابی و تقویت هماهنگی‌ها بین بخشی می‌تواند نه تنها زمینه را برای کاهش مشکلات و نابسامانی‌ها فراهم آورد بلکه زمینه ساز ارتقای سطح رضایتمندی مردم نیز شود.

ایلنا: شهردار تبریز تحقق واقعی مدیریت واحد شهری با محوریت شهرداری‌ها در کشور را در گرو ایجاد مدیریت هماهنگ شهری دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا صادق نجفی در جمع مدیران ارشد شهرداری تبریز افزود: برای موفقیت در اجرای برنامه‌ها و در کنار آن تحقق اهداف مدیریتی در حوزه مدیریت شهری نیازمند ایجاد یک هماهنگی منظم و برنامه محور در داخل شهرداری از یک سو و شهرداری با دیگر سازمان‌های خدماتی از سوی دیگر هستیم و این امر در صورت تحقق خواهد توانست علاوه بر افزایش بهره وری و سرعت خدمات رسانی کیفی، به تدریج باور استقرار مدیریت واحد شهری را در نظام مدیریتی تقویت نماید.
وی افزود: فقدان مدیریت هماهنگ شهری در تبریز نمود عینی و بارز خود را در ناهماهنگی آسفالت ریزی شهرداری و حفاری دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی بروز می‌دهد و این مشکلات در صورت دستیابی و تقویت هماهنگی‌ها بین بخشی می‌تواند نه تنها زمینه را برای کاهش مشکلات و نابسامانی‌ها فراهم آورد بلکه زمینه ساز ارتقای سطح رضایتمندی مردم نیز شود.
شهردار تبریز خاطرنشان کرد: شهر همچون یک موجود زنده دارای ابعاد متعدد و متنوع روحی، کالبدی و فیزیکی است و اداره موفق شهر با تکیه بر اولویت‌ها و الزامات هریک از این ابعاد، نیازمند ایجاد هماهنگی‌های خاص در بین دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی اداره و نظارت بر نحوره اداره آن است که باید نسبت به تحقق این هماهنگی‌ها برنامه ریزی کرد.
نجفی در عین حال با تأکید بر اینکه همه مردم و دستگاه‌ها باید در اداره بهتر شهر مشارکت داشته باشند افزود: شهرداری به تنهایی از عهده اداره شهر به آن شکلی که همگان انتظار و تصور دارند برنخواهد آمد چراکه محدودیت اعتبارات، نقص قوانین، عدم وجود نظام هماهنگ و واحد مدیریتی در شهر و ده‌ها علت و دلیل دیگر زمینه را برای عدم تحقق اهداف و برنامه‌ها فراهم کرده و خواهد کرد.
وی در خاتمه خواستار عزم عمومی مردم، مسوولان و دولتمردان برای پی گیری، توجه و حل مشکلات شهر و شهرداری‌ها شد.

ارتقای سطح بهره وری خدمات رسانی شهرداری مشکلات واحد مدیریت تبریز شهری هماهنگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر