کد خبر: 139652 A

شهرداری منطقه ۶ تبریز برای اجرای این پروژه ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می‌کند.

ایلنا: معاونت عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز ضمن اصلاح کانال آب منطقه قراملک، حدفاصل کارخانه بلبرینگ سازی و موتوژن، نسبت به احداثیک دستگاه پل اقدام می‌کند.
به گزارش ایلنا، عملیات اصلاح و احداثپل بر روی کانال قراملک از ۱۴ مردادماه جاری آغاز شده و قرار است ۱۴ اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری برسد.
شهرداری منطقه ۶ برای اجرای این پروژه ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه می‌کند.
قرار است در این پروژه ۳۶ هزار تن خاک برداری و ۲۴۰۰ تن بتن ریزی شده و ۱۶۰ تن می‌لگرد استفاده شود.
هدف از اجرای این پروژه، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی و روان منطقه و تسهیل عبور و مرور عنوان شده است.

خاک شهرداری تبریز پروژه کانال قراملک بلبرینگ احداثپل حدفاصل موتوژن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر