کد خبر: 139657 A

بر این اساس انتخاب واحد نیمسال دوم تحصیلی۹۳-۹۲ از روز چهارشنبه۱۶ بهمن ماه آغاز و تاروز چهارشنبه۲۳ بهمن ماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت.

ایلنا: ازسوی معاون آموزشی دانشگاه آزاداسلامی تبریز تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی۹۳-۹۲ این دانشگاه اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ورهرام رشیدی گفت: انتخاب واحدنیمسال دوم تحصیلی۹۳-۹۲ از روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه آغاز وتاروز چهارشنبه۲۳ بهمن ماه سالجاری ادامه خواهد داشت.
معاون آموزشی دانشگاه آزاداسلامی تبریز افزود:: شروع کلاسهاشنبه ۲۶ بهمن ماه، زمان حذف اضافه ازروزشنبه۳ لغایت روز سه شنبه۶ اسفندماه، پایان ترم برای رشته‌های غیرپزشکی۳۰ خردادماه و رشته‌های پزشکی۶ تیرماه سال۹۳ بوده و تاریخ شروع ارائه کارت ورود به جلسه امتحانی(از طریق اینترنت) برای رشته‌های غیرپزشکی روز شنبه۲۴ و رشته‌های پزشکی۲۱ خردادماه۹۳ اعلام شده است.
رشیدی تصریح کرد: فرصت مطالعاتی وامتحانات دروس عملی برای رشته‌های غیرپزشکی۳۱ خرداد لغایت چهارم تیر ماه وبرای رشته‌های پزشکی از۷ تیر ماه تا۱۲ تیرماه ۹۳ است.
وی افزود: زمان امتحانات دروس نظری برای رشته‌های غیرپزشکی هشتم لغایت۲۲ تیرماه و برای رشته‌های پزشکی از۱۴ لغایت۲۸تیرماه۹۳ خواهد بود.
خاطرنشان می‌شود، دانشجویان می‌توانند همانند سال‌های گذشته از طریق مراجعه به وب سایت دانشگاه آزاداسلامی تبریز به آدرس: www. iaut. ac. ir مراجعه کرده و نسبت به انتخاب واحد خود در زمان‌های اعلام شده اقدام نمایند.

اینترنت تقویم معاون دوم رشته دانشگاه تبریز آموزشی آزاداسلامی تحصیلی۹۳
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر