کد خبر: 142991 A

فرماندار اسکو:

با مشارکت خیرین و مردم می‌توانیم مراکز بهداشتی را ارتقاء داده و دسترسی مردم به سلامت را افزایش بدهیم.

ایلنا: در نشست مشترک فرماندار اسکو با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تبریز وضعیت و شاخص بهداشتی و درمانی این شهرستان بررسی و راه کار‌های لازم در خصوص ارتقاء و استانداردسازی ان ارائه شد.
فرماندار اسکو در این نشست خواستار ارتقاء و احداثدرمانگاه تخصصی در ایلخچی شد و گفت: با توجه به افزایش جمعیت در این شهر و موقعیت آن به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ترانزیت بین دو استان نیاز به افزایش خدمات بهداشتی در ایلخچی احساس شده و لازم است پایگاه دوم مرکز بهداشتی درمانی ایجاد شود.
آثری گفت: بتدریج تا دو سال آینده مشکل کمبود بهورز در بیمارستان اسکو و خانه‌های بهداشت مرتفع شده و شاخص‌های بهداشتی استاندارد سازی می‌شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم از آمادگی این دانشگاه جهت ایجاد درمانگاه در ایلخچی به صورت مشارکتی با خیرین سلامت خبر داد و افزود: با مشارکت خیرین و مردم می‌توانیم مراکز بهداشتی را ارتقاء داده و دسترسی مردم به سلامت را افزایش بدهیم.
تبریزی گفت: در صورتی که نصف هزینه ایجاد و تعمیرات خانه‌های بهداشتی توسط خیرین سلامت تامین شود بقیه هزینه‌های ان توسط دانشگاه علوم پزشکی پرداخت شده و شاهد افزایش شاخص‌های بهداشتی در روستا‌ها نیز خواهیم بود.
وی همچنین در خصوص بررسی استانداردسازی خدمات بهداشتی و درمانی گفت: از امروز اکیپ ویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به بررسی وضعیت شاخص‌های بهداشتی و درمانی در سطح شهرستان اسکو اعزام شده و نیازهای بهداشتی را احصاء می‌کنند.

استاندارد افزایش جمعیت بهداشتی و درمانی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی سلامت شاخص فرماندار معاون روستا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر