کد خبر: 147526 A

مدیرکل آموزش و پروش آذربایجان شرقی:

جلسه مشترک روسای نواحی پنجگانه تبریزواعضای اتاق فکراداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی برگزار شد.

ایلنا: مدیرکل آموزش وپروش آذربایجان شرقی گفت: اتاق فکر به معنای رهایی از روزمرگی و افتادن درمسیرتدبیراندیشمندانه است
به گزارش خبرنگار ایلنا جعفر پاشایی که درجلسه مشترک روسای نواحی پنجگانه تبریزواعضای اتاق فکراداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی سخن می‌گفت افزود: با اتاق‌های فکراست که درتصمیم سازی‌ها به تدبیر، درتصمیم گیری‌ها به اعتدال و درعمل به امیدمتعهد و پای بند خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: دست اندرکاران آموزش و پرورش بایدروند اجرای سیاست‌های دولت تدبیروامید به ویژه وزیر آموزش وپروش درخصوص تعهدعملی و پایبندی به برنامه‌های آموزش وپرورش درسال تحصیلی۹۳را باجدیت دنبال ودرحوزه خود اجرا وبازخوردآن را بیان کنند.
پاشایی افزود: روسای نواحی رأساَ به رفع مسائل واحدهای آموزشی خود اقدام ومشکلات مبتلابه رابررسی وبرای طرح درشورای آموزش جهت مرتفع نمودن آن به اداره کل ارائه کنند.
مدیرکل یادآور شد: بادقت به اصل وظایف تعلیم وتربیتی خود سعی نمایید ضمن دقت درمسائل آموزشی وپرورشی، سرکشی مرتب به واحدهای آموزشی، تقویت جلسه مدیران وبرگزاری منظم جشنواره‌ها والمپیاد‌ها کیفیت آموزشی رابالا ببرید.
وی سپس به تشریح اهداف اتاق فکر پرداخت وگفت: اتاق فکر در آموزش وپرورش تصمیم سازی قوی‌تر متفکران برای تصمیم گیری مجریان است.
پاشایی تأکید کرد: اتاق فکرمصونیت بخشی برای رفع تکلیف اندیشیدن برای مدیران، اجازه دادن به تصمیم سازی وتصمیم گیری درجمع چندنفری وممانعت ازابراز تفکران دیگران نیست.
مدیرکل آموزش وپروش آذربایجان شرقی در پایان یاد آور شد: با اتاق‌های فکر است که درتصمیم سازی‌ها به تدبیر، درتصمیم گیری‌ها به اعتدال و در عمل به امید متعهد وپای بند خواهیم بود.

آذربایجان شرقی آموزش و پرورش دولت آموزش مدیرکل اتاق تدبیر سیاست فکر پاشایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر