کد خبر: 149623 A

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند:

با راه اندازی بزرگ‌ترین سایت تولید نهال درشمالغرب کشور درآینده‌ای نزدیک دراین شهرستان و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده درسطوح لازم جهت تولید سیب زنوز، امید می‌رود با گسترش اراضی باغی آن در آینده‌ای نزدیک، افزایش باغات سیب زنوز و رفع تهدید انقراض این رقم با کیفیت حاصل آید.

ایلنا: مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند گفت: سیب زنوز جزو سیب‌های پاییزه و دیررس محسوب و موطن اصلی آن منطقه زنوز شهرستان مرند بوده و در راستای ارتقا و احیا آن، از سال گذشته تلاش جهت ایجاد باغات مادری و اقتصادی با اعطاء تسهیلات ویژه آغاز و جزو برنامه‌های اجرایی اولویت دار این مدیریت قرارگرفته است.
به گزارش خبرنگار " ایلنا "، " جلال رحیم‌زاده "، افزود: با توجه به امکانات محدود و امکان استفاده از بسترهای موجود، مکاتبات و بازدید‌هایی با دعوت از کار‌شناسان مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی استان از ایستگاه تحقیقات قرخلار جهت استفاده بهینه از امکانات برای ایجاد باغات مادری و الگویی این محصول صورت پذیرفته که با مساعدت مسئولین امر امکان توسعه کمی وکیفی این محصول در سطح منطقه قوت بیشتری خواهد یافت.
وی همچنین خواستار توجه بیشتر فعالان بخش خصوصی جهت شناساندن سیب زنوز و ارتقاء جایگاه واقعی این محصول با عرضه محصولات سورت شده در بسته بندی مناسب و برند دار شد و گفت: در صورت ورود بخش خصوصی در این امر جهاد کشاورزی آماده ارائه هرگونه همکاری فنی وتخصصی در این زمینه می‌باشد.
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به اهمیت حفظ منابع ژنتیکی و ارزش صفات مورفولوژیکی بر‌تر سیب زنوز و امکان استفاده از آن به عنوان منبعی جهت طرح‌های تحقیقاتی و به نژادی، ادامه داد: حفظ و گسترش رقم سیب زنوز امری بسیار مهم ودرعین حال اقتصادی و توجیه دار بوده و با توجه به بررسی‌های بیوشیمیایی آن و وجود عطر، طعم و رنگ شاخص و میزان باردهی مناسب این رقم و درصد خود گرده افشانی بالا، حفظ وگسترش آن به عنوان محصولی بر‌تر دور از انتظار نخواهد بود. مهندس رحیم‌زاده گفت: با راه اندازی بزرگ‌ترین سایت تولید نهال درشمالغرب کشور درآینده‌ای نزدیک دراین شهرستان و با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده درسطوح لازم جهت تولید سیب زنوز، امید می‌رود با گسترش اراضی باغی آن در آینده‌ای نزدیک، افزایش باغات سیب زنوز و رفع تهدید انقراض این رقم با کیفیت حاصل آید.

بخش خصوصی جهاد کشاورزی شاخص کشاورزی شهرستان سیب مرند جهت زنوز مدیرجهاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر