کد خبر: 150082 A

اتاق رشد و توسعه کارآفرینی زنان، ازسال۹۰ در مرکز مدیریت جهادکشاورزی مراغه با هدف شناسایی ایده‌های برترزنان در زیربخش کشاورزی راه اندازی شده و هم اکنون، تعدادی از تشکل‌های زنان در زمینه تهیه و تولید ورمی کمپوست و ایجاد سایت محصول سالم، تلاریوم(باغ شیشه‌ای)، صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات تولیدی، فعالیت می‌نمایند.

ایلنا: کتابخانه مرکزکارآفرینی زنان، درجهادکشاورزی مراغه افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه درآئین بهره برداری از این کتابخانه گفت: استقبال زنان روستایی و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، ازدوره‌های ترویجی ومهارتی برگزارشده توسط جهاد کشاورزی چشمگیر و با توجه به اینکه زنان گردانندگان اصلی اقتصاد روستایی هستند، نقش آنان در مدیریت و امورمنزل مهم وآموزش آنان تاثیر مطلوب بر روند تولید بخش کشاورزی خواهد داشت.
نریمانی افزود: اتاق رشد و توسعه کارآفرینی زنان، ازسال۹۰ در مرکز مدیریت جهادکشاورزی مراغه با هدف شناسایی ایده‌های برترزنان در زیربخش کشاورزی راه اندازی شده و هم اکنون، تعدادی از تشکل‌های زنان در زمینه تهیه و تولید ورمی کمپوست و ایجاد سایت محصول سالم، تلاریوم(باغ شیشه‌ای)، صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات تولیدی، فعالیت می‌نمایند.
اژدری فام، مسئول کارآفرینی وکار‌شناس آموزش و ترویج بانوان شهرستان نیز در این مراسم با اشاره به فعایت‌های انجام گرفته در حوزه زنان روستایی، از بانوان و فارغ التحصیلان بخش کشاورزی علاقه‌مند و صاحب ایده خواست تا جهت اخذ مشاوره‌های لازم در خصوص راه اندازی کسب وکارهای کوچک خانگی وخرد و ایجاد تشکل‌های کشاورزی، با اتاق رشد و کارآفرینی شهرستان، ارتباط بیشتر و تنگاتنگی داشته باشند.
در پایان مراسم، به دو نفر از کارآفرینان بر‌تر فعال در اتاق کارآفرینی مرکز جهادکشاورزی شهرستان، جوایزی اهدا شد.

اقتصاد بخش کشاورزی جهاد کشاورزی رشد رشد و توسعه زنان کشاورزی معاون کتابخانه کارآفرینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر