کد خبر: 150231 A

این لایحه تعرفه عوارض محلی از فرمانداری تبریز برگشت داده شده بود. / مطابق نظر فرمانداری تبریز در صورت اجرای مصوبه شورای شهر میزان افزایش تعرفه بیش از تورم موجود در کشور بوده و موجب نارضایتی مردم می‌شود.

ایلنا: لایحه تعرفه عوارض محلی برگشت داده شده از فرمانداری تبریز با تغییرات تصویب و به فرمانداری ارسال شد.
به گزارش ایلنا در جلسه امروز شورای شهر تبریز، لایحه تعرفه عوارض محلی برگشت داده شده از فرمانداری با تغییرات تصویب شد و به فرمانداری ارسال شد.
پیش از این، فرمانداری در نامه خود به شورای اسلامی شهر تبریز آورده بود: به دلیل اینکه «ارزش منطقه‌ای» اداره کل قابلیت اجرایی دارد و در سال ۹۳ اجرایی خواهد شد لذا با مصوبه شورای شهر میزان افزایش تعرفه بیش از تورم موجود در کشور خواهد بود و موجب نارضایتی مردم خواهد شد.

تورم شورای اسلامی شهر شورای شهر لایحه تصویب تبریز محلی عوارض تعرفه فرمانداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر