کد خبر: 151536 A

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی:

جهاد کشاورزی وآب منطقه‌ای آذربایجان شرقی استفاده بهینه ازمنابع آب دربخش کشاورزی را بررسی کردند.

ایلنا: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقی گفت: امروزه یکی ازچالشهای فرآروی مدیریت منابع آب، تامین آن برای بخش کشاورزی بوده که با افزایش جمعیت، تقاضا برای مصارف مختلف آب را رشد و ازدیاد می‌بخشد.
به گزارش خبرنگار " ایلنا "، " غلامرضا هاشمی "، در نشست گروه کاری آب و کشاورزی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مسئولین تشکل‌های بخش کشاورزی و جمعی از معاونین بخش‌های مرتبط سازمانی، افزود: نیاز آب در بخش کشاورزی جهت تامین غذا از مهم‌ترین مسائل جامعه و نیازمند توسعه فرهنگ استفاده بهینه از آن در راستای مدیریت مطلوب منابع وکاهش هزینه‌های تولید محصول و دسترسی به منابع جدید آبی است.
وی گفت: با توجه به تعدد کمیته‌های آب و تنوع تصمیمات متخذه توسط این کمیته‌ها، یکی از مهم‌ترین راهکارهای اجرایی در روند استفاده بهینه از این منبع ارزشمند در زندگی و تولید، ایجاد تعامل بین این مراکز با هدف وحدت بخشی به اهداف تعریفی جهت توسعه مدیریت هدفمند منابع آبی و استفاده بهینه از آن است.
هاشمی ادامه داد: در کنار مدیریت زهکش‌ها، استفاده از روش آبیاری قطره‌ای زیر سطحی به منظور کاهش هدر رفت و جلوگیری از تبخیر و تامین به موقع آب، ایجاد تعاونی‌ها و تشکل‌های آب بران برای بهره برداری بهینه و مدیریت آب توسط آب بران در کنار هدف گذاری هوشمندانه میان مدت با استفاده از آموزش‌های بهره برداران، خواهد توانست بدون نیاز به منابع مالی و اعتباری بخش دولتی در کنار بسترسازی جهت جذب سرمایه به این بخش در امر استفاده بهینه از این منبع مهم در تولید محصولات بسیار مفید و موثر باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان ادامه داد: با توجه به اثرات زیست محیطی و عوارض جانبی، راه حل‌های سنتی تامین آب در کنار افزایش هزینه‌ تولید وعرضه‌ آن، راهکار حل مشکل آب در منطقه عرضه‌ آب بیشتر نبوده، بلکه اتخاذ سیاست‌ها و تدابیری که ساختار اقتصاد و الگوی مصرف آب را تغییر دهد می‌تواند موثر واقع شده و درچارچوب مدیریت مصرف لازم است بیش از پیش مورد توجه برنامه‏ریزان در دستیابی به طرحی جامع با استفاده از تمامی تجارب موجود در سطح جامعه قرارگرفته تا خطای اجرایی را به حداقل برساند.
هاشمی با تاکید بر تعامل مطلوب بین آب منطقه‌ای با سازمان جهاد کشاورزی استان در امر توسعه مدیریت استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی، گفت: بهره‌برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی زمانی تحقق می‌یابد که واحدهای بهره‌بردار آموزش دیده و قبل از طراحی هر گونه روش بهره‌برداری تدابیر لازم جهت همکاری کشاورزان در بین خود و فراهم سازی زمینه کار تولید تعاونی صورت پذیرفته و تعریف دقیق موضوع و افزایش سطح تعامل و همکاری جهت تحقق بهروری در این بخش از اقتصاد کشور، راهکاری مهم خواهدبود.

آذربایجان شرقی استان آذربایجان شرقی اقتصاد بخش کشاورزی رشد زیست محیطی سازمان جهاد کشاورزی استان کشاورزی منابع مالی کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر