کد خبر: 151581 A

توسعه فضای سبز محله‌ای، به صورت تخصصی و عملیاتی، از برنامه‌های جدی شهرداری تبریز در حوزه سازمان پاک‌ها و فضای سبز در سال آینده است.

ایلنا: شهردار تبریز از تجهیز بخشی از فضای پارک‌ها به امکانات ورزشی در سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار " ایلنا "، " صادق نجفی " گفت: توسعه فضای سبز محله‌ای، به صورت تخصصی و عملیاتی، از برنامه‌های جدی شهرداری تبریز در حوزه سازمان پاک‌ها و فضای سبز در سال آینده است.
وی افزود: در این راستا، بخشی از پارک‌ها به امکانات ورزش همگانی مجهز خواهند شد.
شهردار تبریز خاظرنشان کرد: گسترش اماکن ورزشی در محلات تبریز از محورهای مهم فعالیت‌های ورزشی شهرداری تبریز در سال آتی خواهد بود.
نجفی با تاکید بر اهمیت ورزش‌های همگانی اظهار داشت: امروزه تاثیر بالقوه ورزش‌های همگانی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی و رشد شاخص‌های زندگی سالم، در هر دو حوزه تجربه‌های اجتماعی و بررسی‌های علمی، به اثبات رسیده‌است؛ بنابراین شهرداری به عنوان متولی مدیریت شهری، ورود جدی به حوزه ورزش را ضروری و سازنده می‌داند.
وی تصریح کرد: توسعه ورزش همگانی در بعد کلان شهری تنها در صورت توجه به ظرفیت ورزشی «محلات» - به عنوان کوچک‌ترین واحدهای اجتماعی زندگی شهری - میسر خواهد بود.
شهردار تبریز با اشاره به ساز و کار اقتصادی شهرداری گفت: درآمد عمده شهرداری از سوی مردم تامین می‌شود؛ بنابراین رویکرد اصلی به حوزه ورزش در شهرداری، باید در راستای توجه به ظرفیت‌های بومی باشد

آسیب های اجتماعی درآمد رشد شاخص شهرداری فضای سبز ورزشی آینده تبریز بخشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر