کد خبر: 154615 A

میرزا آقا بابازاده که همچنین عضوهیأت علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز می‌باشد، در راستای ترویج فرهنگ وقف، ۷۸جلد از کتابهای کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه دانشگاه آزاداسلامی تبریز اهداکرد.

ایلنا: میرزا آقا بابازاده رئیس دانشگاه آزاداسلامی بستان آباد۷۸ جلد کتاب تخصصی شیمی وکتاب عمومی به کتابخانه دانشگاه آزاداسلامی تبریز اهدا کرد.
به گزارش " ایلنا "، " بابازاده " عضوهیأت علمی گروه شیمی این دانشگاه، در راستای ترویج فرهنگ وقف، ۷۸جلد از کتابهای کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه دانشگاه آزاداسلامی تبریز اهداکرد.
از فعالیت‌های علمی و پژوهشی دکتر بابا‌زاده می‌توان به راهنمایی بیش از۳۰ پایان نامه، چاپ و ارائه نزدیک به۳۰ مقاله ISI وعلمی - پژوهشی واجرای ۵ طرح پژوهشی اشاره کرد.

ترویج فرهنگ دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی رئیس دانشگاه شیمی دانشگاه تبریز کتابخانه اهداء جلد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر