کد خبر: 154660 A

با حکم شهردار تبریز " محمدابراهیم رمضانی " به این سمت منصوب شد.

ایلنا: در حکمی از سوی شهردار تبریز محمدابراهیم رمضانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی تبریز به ریاست مرکز پژوهش، توسعه وتحقیق شهرداری تبریز منصوب شد.
به گزارش ایلنا، در حکم صادق نجفی شهردار تبریز آمده است، نظر به سوابق ارزنده علمی وتحقیقاتی جنابعالی را به عنوان رئیس مرکز پژوهش، توسعه وتحقیق شهرداری تبریز منصوب می‌کنم: امیدمی رود با بهره گیری از تجارب ارزنده علمی، مسیربهره گیری از فرصت‌های تحقیقاتی وپژوهشی مدیریت شهری هموارگردد.
طبق گزارش، ساماندهی وانجام مطالعات، بررسی وتصویب پژوهشهای راهبردی وکاربردی شهرداری‌ها در مقیاس عملکردشهری و فراشهری شهرداری‌ها، تهیه وابلاغ استاندار‌ها و دستورالعملهای مطالعاتی وپژوهشی شهرداری، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکزعلمی، پژوهشی وآموزشی برای اجرای پروژه هاو طرح‌های مطالعاتی مورد نیاز واشاعه نتایج مطالعات پژوهشی برخی از وظایف مرکز پژوهش، توسعه وتحقیق شهرداری تبریزمی باشد.
سابقه کار ومسئولیت درشهرداری تهران وهمکاری باستاد شهرسالم تبریز، مسئول برنامه ریزی، آموزش، طرح وبرنامه ومشارکت مردمی در اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، عضو و دبیرشورای پژوهشی محیط زیست آذربایجان شرقی، مدیرمشاور مادر پروژه ملی پسماند سازمان شهرداری‌ها و دهداری‌های وزارت کشور، مجری طرح تدوین استراتژی‌های مدیریت شهرداری تبریز، جانشین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان برخی از مسئولیت‌های اجرایی دکتر محمدابراهیم رمضانی استادیار دانشگاه آزاداسلامی تبریز در حلول ۲۲سال فعالیت می‌باشد.
همچنین چاپ و ارائه بیش از۳۰ مقاله در نشریات علمی وکنفرانسهای داخلی وخارجی، مشاوره و راهنمایی وناظر ومجری بیش از۱۴۰ طرح و پروژه وپایان نامه، تألیف کتاب مدیریت شهری و مدیر گروه تخصصی محیط زیست دانشگاه آزاداسلامی تبریز، برخی از سوابق علمی و پژوهشی رئیس مرکز پژوهش، توسعه وتحقیق شهرداری تبریز می‌باشد.

آذربایجان شرقی حفاظت محیط زیست شهرداری محیط زیست وزارت کشور توسعه دانشگاه تبریز پژوهش وتحقیق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر