کد خبر: 156916 A

نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریز:

در قسمتهایی از شهر تبریز هنوز شبکه جمع آوری فاضلاب شهری اجرا نشده است.

ایلنا: نایب رییس شورای اسلامی شهر تبریزتأکید کرد تکمیل و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب شهری یکی از نیازهای اساسی شهر تبریز به شمار می‌آید.
به گزارش خبرنگار ایلنا سعید محدثبا بیان اینکه در قسمت‌هایی از شهر تبریز هنوز شبکه جمع آوری فاضلاب شهری اجرا نشده است افزود: این امر باعثمی‌شود تعدادی از شهروندان فاضلاب خانگی خود را به جویهای معابر هدایت کنند.
نایب رئیس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این موضوع با به خطر انداختن سلامت شهروندان به ویژه کودکان تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.
وی ادامه داد: طرح تکمیل و توسعه شبکه فاضلاب در دراز مدت با برنامه ریزی و تامین اعتبار لازم و بویژه مساعدت شهرداری بایستی به عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت شهری قرار گیرد.
محدثدر خاتمه افزود: توسعه شبکه فاضلاب یکی از مطالبات اساسی شهروندان است و درخواست‌های متعدد آن‌ها اهمیت دادن به این موضوع را دوچندان می‌کند.

رئیس شورای اسلامی سلامت شورای اسلامی شهر شهرداری کودکان توسعه شهروندان تبریز فاضلاب شبکه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر