کد خبر: 156983 A

از سوی دانشگاه آزاداسلامی تبریز منتشر شد؛

دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر: شناسایی فلورقارچی فورنیکس ملتحمه چشم درتک سمیان منطقه ارومیه، اثرتمرین فیزیکی برغلظت سرمی تعدادی ازعناصرفلزی اسب عرب، مقایسه تأثیرعصاره مرزه خوزستانی و ویتامینC درپیشگیری ازچسبندگی‌های پس از جراحی محوطه بطنی در مدل موش صحرایی، ارزیابی مارکرهای قلبی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در اسب‌های با نمونه سرمی مثبت آنفولانزا ارائه شده است.

ایلنا: بیست وپنجمین شماره از مجله تخصصی آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز با تیراژ یک هزار جلد به چاپ رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، نشریه تخصصی دامپزشکی این دانشگاه با مجوز دفتر گسترش علوم دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت فصلنامه منتشر می‌شود و دارای درجه علمی پژوهشی می‌باشد.
دراین شماره از مجله موضوعاتی نظیر: شناسایی فلورقارچی فورنیکس ملتحمه چشم درتک سمیان منطقه ارومیه، اثرتمرین فیزیکی برغلظت سرمی تعدادی ازعناصرفلزی اسب عرب، مقایسه تأثیرعصاره مرزه خوزستانی و ویتامینC درپیشگیری ازچسبندگی‌های پس از جراحی محوطه بطنی در مدل موش صحرایی، ارزیابی مارکرهای قلبی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در اسب‌های با نمونه سرمی مثبت آنفولانزا ارائه شده است.
ودود رضویلر مدیر مسئول، داریوش مهاجری سردبیر، علی حسن‌پور مدیر داخلی، داود کاظمی ویراستار انگلیسی و حمید میرزایی مشاور آماری این نشریه را بر عهده دارند.
همچنین علی رضایی، علی حسن‌پور، ایرج سهرابی حقدوست، داریوش مهاجری، محمدقلی نادعلیان، سعید نظیفی و احمد نعمت الهی اعضای هیئت تحریریه این نشریه می‌باشند.
خاطرنشان می‌شود، این نشریه درپایگاه استنادی جهان اسلام(ISC) ومرکزاطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID) نمایه شده است.

جراحی جهان اسلام دانشگاه آزاد اسلامی موش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصصی اسب شماره دامپزشکی مجله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر