کد خبر: 187653 A

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز:

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز پیشنهاد کرده است به منظور حفظ و حراست از آثار استاد ابراهیم بخت شکوهی منزل شخصی ایشان تبدیل به موزه شود و با خریداری ملک آن زمینه برای اجرایی شدن این طرح فراهم آید.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: این شورا از ایده تاسیس موزه استاد بخت شکوهی برای حفظ و حراست از آثار ایشان حمایت می کند.

به گزارش ایلنا، اصغر عابدزاده با بیان اینکه در صورتی که شهرداری تبریز لایحه ای در این خصوص به صحن شورا ارائه کند شورای شهر از آن حمایت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: استاد بخت شکوهی یکی از ممتازترین هنرمندان ایران و تبریز بود، است.

وی افزود: تبریز همواره به داشتن چهره هایی چون استاد بخت شکوهی می بالد و هر اقدامی که بتواند زمینه پاسداشت و ارج نهادن به کوشش های هنری آنان را فراهم کند با اقبال عمومی مواجه خواهد شد.

عابدزاده با بیان اینکه آثار استاد فقید، از آثار بسیار نفیس هنری به شمار می رود، خاطر نشان کرد: با تاسیس این موزه می توان نسبت به نگرانی هنرمندان این شهر دایر بر خارج نشدن این آثار از تبریز و محل شکل گیری این آثار امیدوار بود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز، از استاد ابراهیم بخت شکوهی به عنوان یکی از نمادهای اعتبار ایران و تبریز یاد کرد و افزود: وی آوازه ای ملی و فراملی دارند و باید هر گونه اقدامی در این راستا را ارج نهاد.

در همین راستا سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز پیشنهاد کرده است به منظور حفظ و حراست از آثار استاد ابراهیم بخت شکوهی منزل شخصی ایشان تبدیل به موزه شود و با خریداری ملک آن زمینه برای اجرایی شدن این طرح فراهم آید.

ایران شورای اسلامی شهر شورای شهر شهرداری فرهنگی و هنری لایحه موزه استاد تبریز شکوهی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر