کد خبر: 193090 A

شهردار منطقه ۶ تبریز:

امروزه بسیاری از آسیب های شهری مانند بحثپسماند، ترافیک، محیط زیست و فضای سبز تنها در سایه فرهنگ‌سازی و آموزش های شهروندی قابل رفع خواهد بود.

شهردار منطقه ۶ تبریز بر لزوم توجه به پیوست فرهنگی در اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرهاد روشنی در جلسه مدیران فرهنگی شهرداری کلانشهر تبریز افزود: عدم توجه به پیوست فرهنگی در اجرای پروژه های عمرانی، موجب هدر رفتن منابع مالی و انسانی خواهد شد.

وی بر لزوم توجه مدیران شهری به به امر فرهنگ تاکید کرد و گفت: باید توجه داشت، هرگونه هزینه در راستای برنامه های فرهنگی مناسب در نهایت منجر به کاهش هزینه های شهری خواهد شد.

روشنی با تاکید بر اینکه شهرداری نهادی اجتماعی است نه صرفا خدماتی اظهار داشت: امروزه بسیاری از آسیب های شهری مانند بحثپسماند، ترافیک، محیط زیست و فضای سبز تنها در سایه فرهنگ سازی و آموزش های شهروندی قابل رفع خواهد بود.

شهردار منطقه ۶ تبریز در ادامه خواستار منطقی شدن اعتبارات فرهنگی شد و افزود: متاسفانه بودجه حوزه فرهنگ در مناطق واقع بینانه نیست.

به گفته وی، از آنجا که شهر موجودی پویا محسوب شده و در سایه شهروندان و ساکنانش موجودیت می یابد، باید تمام برنامه های شهرداری و نهادهای شهری، شهروند محور بوده و پاسخگوی نیازهای همه جانبه آنان باشد.

شهردار منطقه ۶ تبریز بر لزوم توجه به پیوست فرهنگی در اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر تاکید کرد.

برنامه های فرهنگی بودجه ترافیک شهرداری فرهنگ سازی فضای سبز کاهش هزینه محیط زیست مد منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر