کد خبر: 199720 A

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:

برای رسیدن به چشم انداز ۲۰ساله باید از تمام ظرفیت های ملی و استانی استفاده کنیم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: توسعه ایران، نیازمند توسعه همه جانبه استان هاست و در برنامه ششم توسعه، اگر به دنبال توسعه کشور و رسیدن به چشم انداز ۲۰ ساله هستیم، باید تمام استان ها توسعه یابند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت که ظهر دیروز، پنج‌شنبه، در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی، سخن می گفت افزود: راه ۲۰ ساله ای که در سال ۱۳۸۴ آغاز شده ایرانی توسعه یافته در افق ۱۴۰۴ را ترسیم کرده و برای رسیدن به این هدف باید از تمام ظرفیت های ملی و استانی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: البته شاخص ها نشان می دهد که با گذشت نیمی از زمان در نظر گرفته شده برای اجرای سند چشم انداز، هنوز به اهداف ترسیم شده نرسیده ایم و این به دلیل آرمانی بودن این سند نیست، بلکه اجرای ناصحیح این سند مانع از تحقق آن شده است.

نوبخت گفت: به دولیل باید سند چشم انداز توسعه کشور اجرایی شود، یکی این که مردم ایران شایسته رسیدن به ایرانی توسعه یافته اند و دیگری وجود ظرفیت های این هدف در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: اهداف سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور فراموش نشده بلکه راه رسیدن به این هدف تغییر کرده و تاکتیک همان تاکتیک قبلی است.

معاون رییس جمهور با اشاره به میزان بودجه کشور در سال جاری، گفت: دو هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال بودجه عمومی و ۴۱۰ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی کشور در سالجاری است که از این میزان دو هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال بودجه تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی) به آذربایجان شرقی تخصیص داده شده و برای طرح های ملی نیز پنج هزار و ۳۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

نوبخت گفت: برای طرح های ملی استانی شده(ویژه) نیز ۵۹۷ میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته و یک هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال نیز برای ایجاد توازن در منطقه در اختیار این استان قرار گرفته است.

وی مجموع بودجه تخصیصی به آذربایجان شرقی را ۹ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اختصاص این اعتبارات به تحقق منابع تعریف شده بستگی دارد که تاکنون ۷۵ درصد این منابع محقق شده است.

نوبخت اضافه کرد: در صورتی که اعتبارات تخصیص یافته صد در صد صورت نگیرد دولت تمام اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را صد در صد اختصاص خواهد داد و همچنین به طرح های ملی استانی شده که تعداد آنها در آذربایجان شرقی ۱۰۴ طرح است در صورت اتمام عملیات عمرانی تا پایان ۹۳، صد در صد اعتبار خواهیم داد.

معاون رییس جمهور گفت: در برنامه ششم توسعه نقش آذربایجان شرقی به عنوان لوکوموتیوی که واگن های قطار توسعه را به حرکت درمی آورد تعریف شده و این استان باید در حین پیشرفت و توسعه خود، استان های دیگر را نیز به جلو بکشد.

نوبخت در خصوص دریاچه ارومیه و احیا دوباره آن، خاطرنشان کرد: مشکل این دریاچه خاص استان های آذربایجان شرقی و غربی نیست، بلکه این دریاچه مال ایران است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی از برنامه های عملی ستاد احیا دریاچه حمایت های لازم مالی را خواهد کرد.

ایران بودجه تملک دارایی دریاچه ارومیه رییس جمهور سرمایه سند چشم انداز شورای اداری مردم ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر