کد خبر: 208811 A

عضو شورای اسلامی شهر تبریز خواستار شد:

جمعیت تبریز در سال ۱۳۵۰، حدود ۵۰۰ هزار نفر بود و امروز به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است؛ این در حالی است که با اوج گیری ساخت و سازها، باغات شهر، فدای توسعه جمعیت شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تبریز خواستار بهره گیری از ظرفیت اراضی دولتی برای توسعه فضای سبز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، سعید محدث، با اشاره به اهمیت فضای سبز گفت: جمعیت تبریز در سال ۱۳۵۰، حدود ۵۰۰ هزار نفر بود و امروز به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است؛ این در حالی است که با اوج گیری ساخت و سازها، باغات شهر، فدای توسعه جمعیت شده است.

وی با بیان این که با توجه به افزایش چشمگیر قیمت زمین، ایجاد فضای جدید سبز، بسیار دشوار است، خاطرنشان کرد: این امر توازن منفی در سرانه فضای سبز ایجاد خواهد کرد.

محدثتنها راه باقی مانده برای توسعه فضای سبز شهر را حمایت دولت در قالب تحویل اراضی دولتی دانست و افزود: توسعه فضای سبز به عنوان یکی از شاخص های مهم زندگی شهروندی، نیازمند تعامل و ارتباط تنگاتنگ مجموعه دستگاه های مدیریتی است.

دولت زمین شاخص شورای اسلامی شهر شهرداری فضای سبز توسعه جمعیت تبریز اراضی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر