کد خبر: 208990 A

اعضای شورای شهر تبریز با رای مخفی اعضای کمیسیون های پنجگانه شورای این شهر را انتخاب کردند.

اعضای کمیسیون های پنج گانه شورای اسلامی شهر تبریز برای سال دوم شورا انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا، در جلسه صبح یکشنبه شورای اسلامی شهر تبریز، اعضای شورای شهر تبریز با رای مخفی اعضای کمیسیون های پنجگانه شورای شهر تبریز را انتخاب کردند.

بر اساس این گزارش از بین ۱۳ کاندیدای عضویت در کمیسیون بودجه شورای شهر تبریز، سعید حاجی زاده با ۱۴رای، حبیب شیری آذر با ۱۳رای، شهرام دبیری، اکرم حضرتی، المیرا خاماجی، اصغر عابدزاده و علی شیاری هر کدام با ۱۲ رای به عضویت بودجه شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

بر این اساس اعضای چهار کمیسیون دیگر شورای اسلامی شهر تبریز به ترتیب زیر انتخاب شدند.

با رای اکثریت شورا رسول درسخوان، احتشام حاجی پور، المیرا خاماچی، علیرضا باغبان، فریدون بابایی، ایرج شهین باهر و ایران آهور به عضویت کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز در آمدند.

همچنین سعید محدث، سعید حاجی زاده، حبیب شیری آذر، خاماچی، عابدزاده، محمد حسین جعفری و اکرم حضرتی به عضویت کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز انتخاب شدند.

در انتخابات کمیسیون تحقیق و نظارت شورا، داود امیر حقیان، بهروز خاماچی، فریدون بابایی اقدم، ایرج شهین باهر و محمد حسین استوتچی عضو کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز شدند.

اعضای کمیسیون خدمات شهری با ترکیب سعید محدث، احتشام حاجی پور، حبیب شیری آذر، جعفر مدبر، ایران آهور، بهروز خاماچی و جواد ششگلانی انتخاب شدند.

انتخابات ایران بودجه شورای اسلامی شهر شورای شهر اعضای تبریز انتخاب کمیسیون رای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر